• Okresné kolo HK

     • V tomto roku sa uskutočnil už 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. V okresnom kole našu školu reprezentovali títo žiaci:

      1. kategória, poézia: 2. miesto získala Liliana Majerčíková (3.A)

      2. kategória, próza: 2. miesto získala Sarah Majerová (6.B)

      3. kategória, próza: 3. miesto získal Adrián Maľar (7.A)

      Recitátorom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 71. ročník

     • Dňa 12.4.2022 sa uskutočnil 71. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu úspešne reprezentovala v kategórii Z8 žiačka Lea Nováková z VIII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Deň Zeme 2022

     • Mottom Dňa Zeme 2022 je „Investujme do našej planéty“. Urobiť to môžeme napríklad šetrením vodou, obmedzením používania plastov, kúpou lokálnych potravín, používaním MHD, separovaním odpadu, recykláciou, zapájaním sa do rôznych dobrovoľníckych činností… . Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme. Rozprávajme sa, komunikujme navzájom, čo ešte môžeme urobiť pre zdravší život na našej planéte a veďme k tomu aj našu mladú generáciu. Pozrite si malú ukážku toho, ako sme my s našimi žiakmi strávili Deň Zeme 22. apríla 2022.

      VIDEO: Náš EKOROK

      Fotogaléria - Deň Zeme 2022

     • Deň Zeme - Beseda v Zemplínskom múzeu

     • Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili v rámci Dňa Zeme 22.4. zaujímavej besedy v Zemplínskom múzeu v Michalovciach s  pánom Jánom Sisákom z CVČ Strážske, ktorý nás previedol prírodou nášho regiónu, vysvetlili nám, ako negatívne zasahuje človek do prírody a čo by sme mali urobiť, aby sme situáciu zlepšili. Pozreli sme si výstavu Ryby, rybky, rybičky, kde sme si prezreli vypreparované sladkovodné a aj morské ryby, o ktorých nám zaujímavo rozprával pán Rastislav Kačmarský z Michalovskej mestskej  organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Ďakujeme za zaujímavé predpoludnie!!!

     • Fotografický kľúč - Deň Zeme 22.4.2022

     • Deň Zeme na hodinách informatiky sme podporili vychádzkou. Pátrali sme po liečivých jarných rastlinách rastúcich vo voľnej prírode. Pomocou aplikácii na identifikáciu rastlín, farieb polohy sme zaznamenali údaje o štyroch liečivých jarných rastlinách.

     • Kvíz: Poznávanie kultúry anglicky hovoriacich krajín

     • Pred Veľkou nocou sme si spestrili hodiny angličtiny kvízom. Dňa 12. a 13.4. sa žiaci 5. – 9. ročníkov dozvedeli, ako sa slávia tieto sviatky najmä, ale nielen v anglicky hovoriacich krajinách. Následne, s tabletmi v rukách, si otestovali svoje novonadobudnuté vedomosti. V triedach sa ozývali výbuchy radosti pri každej správnej odpovedi a pripísaných bodoch.

     • Zásady prvej pomoci

     • Praktický príklad zážitkového učenia poskytnutia prvej pomoci, si na hodinách prírodovedy a biológie vyskúšali naši žiaci tretieho a šiesteho ročníka. V dňoch 12. a 13. apríla 2022 v rámci spolupráce so Strednou zdravotníckou školou nás opäť navštívili študentky tejto školy, aby predviedli základy zdravotnej prípravy a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Simuláciou zranení, ktoré sa môžu stať aj v bežnom živote tak navodili reálnu atmosféru a následne poskytnutie adekvátnej prvej pomoci. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Vesmír očami detí

     • Dňa 4.4.2022 bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže regionálneho kola “Vesmír očami detí 2022“. Naša žiačka Jana Gajdošová získala v 2. kategórii  3. miesto a práca  Simony Čeklovskej postúpila taktiež do celoslovenského kola. Autorom ocenených prác gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.