• Jabĺčkový deň na prvom stupni

     • Dnešný deň 26.10.2022 sa niesol v znamení jabĺk. Deti sa rozprávali o zdravej výžive a ochutnali rôzne jablkové dobroty. V niektorých triedach boli dokonca oblečení vo farbách jablka. Celý deň bol plný zaujímavých aktivít, spevu a zábavy. Pani učiteľky pripravili množstvo podnetných aktivít. Tu je malá ochutnávka z dnešného dňa.

     • Zdravé zúbky v 1.A a v 1.B

     • Dnes 26.10.2022  k nám opäť zavítali mládežníčky SČK, študentky Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

      Našich prváčikov oboznámili  so správnou starostlivosťou o ich zúbky, ako si majú zúbky čistiť, aby tak predišli zubnému kazu. Súčasťou hodín boli aj rôzne vzdelávacie a zábavné aktivity, ktoré žiaci 1.A a 1.B triedy hravo zvládli.

     • DOD SOŠ Obchodu a služieb

     • Dňa 25.10.2022 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na DOD SOŠ Obchodu a služieb v Michalovciach. Učitelia a študenti ich oboznámili so študijnými a učebnými odbormi, ktoré sa na škole vyučujú, spoznali priestory školy, zapojili sa do rôznych súťaži a aktivít. Žiaci získali potrebné informácie o možnosti štúdia na tejto škole. 

     • Prvácka pasovačka

     • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnila pasovačka našich prvákov. Prípravy trvali niekoľko dní a naše pani učiteľky, ako aj Vaše deti do toho vložili maximum. Naši najmenší zvládli vystúpenie a od tejto chvíle sú oficiálne pasovaní za prvákov. Žiaci si odniesli zážitky a darčeky. Veľká vďaka patrí triednym učiteľkám, a to Mgr. Denise Paľovej a Mgr. Veronike Sabovčíkovej za prípravu pasovačky a krásny program. Ďakujeme aj vedeniu školy za organizáciu a pomoc pri pripravovaní akcie.

      Krymko, ďakujeme aj Tebe. Veď bez Tvojej spoločnosti by to nebolo ono.

      Milí prváci, sme na Vás hrdí a želáme Vám veľa úspechov v nasledujúcich rokoch. Čas uteká rýchlo, užite si každý moment.

      Pozrite si krátke video z pasovačky našich prvákov.

     • BOLI SME NA MORSKOM OKU

     • V piatok 21.10.2022 si žiaci 6. ročníka obuli turistické topánky a navštívili šperk Vihorlatských vrchov - Morské oko. Po krátkom stúpaní sme sa dostali k samotnému jazeru, ktoré je tretím najväčším prírodným jazerom Slovenska. Obdivovali sme jeho krásu, aj keď hladina bola dosť nízka. Potom sme sa pustili po vyznačenej a trochu náročnejšej turistickej trase k Malému Morskému oku, ktoré patrí do územia Vihorlatský prales. Zapotili sme sa napriek chladnému počasiu, ale dávali si hlavne pozor, kde stúpame. Krásna jesenná príroda a slnečné počasie nás však očarili.

     • GPH Lego Race

     • Dňa 20.10.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži GPH Lego Race. Získali veľa cenných informácii, inšpirácii a nápadov, ktoré môžu využiť na hodinách informatiky. Ďakujeme!

     • Projekt „Mladí bádatelia“

     • Milí rodičia a žiaci, chceme Vám predstaviť nové mikroskopy, ktoré boli zakúpené vďaka schválenému projektu, ktorý finančne podporilo mesto Michalovce a Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n. o. Predmetom projektu bolo doplnenie technického vybavenia na modernú výučbu biológie. Našou snahou je vytváranie učebných príležitostí na podporu prírodovednej gramotnosti žiakov. Prejsť od prevažne teoretického vyučovania k vyučovaniu praktickému. Chceme umožniť žiakom, aby si postupne osvojili dôležité spôsobilosti poznávacími metódami, a tým chceme zároveň zlepšiť  prístup žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu.

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa na podpore projektu podieľali.