• Technická olympiáda

     • Jednou zo súťaží, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti je Technická olympiáda. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Žiaci tu môžu ukázať vedomosti z oblasti techniky a zručnosti pri zhotovení výrobku. 13. ročník Technickej olympiády sa v tomto školskom roku konal na ZŠ T.J. Moussona Michalovce a zúčastnili sa ho aj naši žiaci.

      Kategória A - súťaž dvojíc:

      Samuel Babus VIII A, Matej Čeklovský VIII.A -  4. miesto

      Kategória B:

      Ivana Mikuličková VII.A -  3. miesto

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.

     • Predškoláci na návšteve

     • Začiatkom týždňa sme na našej škole mali milú návštevu z Materskej škôlky na Leningradskej ulici. Prišli nás pozrieť predškoláci. V našej gymnastickej miestnosti si zacvičili s rôznymi rehabilitačnými  pomôckami. Prešli sa stimulačným chodníkom, kráčali po chrbte veľhada, rovnováhu si precvičili na balančných polguliach a v závere  zdolali náročnú rebríkovú prekážku. Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu, ktorá bude už pod vianočným stromčekom plnom prekvapení.

     • Detský beh Ivana Pšenka

     • V piatok 25.11.2022 sa na námestí v Michalovciach uskutočnil 7. ročník Detského behu Ivana Pšenka. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov. Najlepšie umiestnenie mal Dávid Radchenko zo 7.B  a Matej Novotný z 9.A, ktorí v silnom konkurenčnom boji  získali krásne 4. miesto. 

      Všetkým žiakom, ktorí sa behu zúčastnili, blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj napriek nepriaznivému počasiu.

      Našu školu reprezentovali títo žiaci: Matej Novotný  9.A, Patrik Perlovský – 9.A, Nikolas Novák – 9.A, Viktória Tomaščíková – 9.A, Adam Dzvoník – 9.B, Marco Bodnár – 9.B, Viktória Perlovská – 8.A, Natália Parasková – 8.A, Tomáš Laškoty – 8.B, Peter Lechman – 8.B, Kristián Kunca – 8.B, Emma Škubová – 8.B, Karin Kotorová – 8.B, Tamara Bercíková – 7.A, Emma Horňáková – 7.A, Tomáš Bilčák – 7.B, Dávid Radchenko – 7.B, Richard Kunca – 6.A, Štefan Remecký – 6.A, Jakub Pavlík – 6.B, Martin Matej – 6.B a Martin Horňák – 5.B.

     • Bav sa basketbalom 2022

     • Basketbalový klub 1. BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce a v spolupráci s našou základnou školou zorganizovali v stredu 23.11.2022 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom”. Akcia sa uskutočnila takmer po štvorročnej prestávke. Prvenstvo obhájila naša základná škola.

      Víťaznému družstvu srdečne blahoželáme!

     • PIATACI VO HVEZDÁRNI

     • Vo štvrtok 24.11.2022 sa naši piataci opäť raz vybrali cez celé Michalovce do Hvezdárne. V rámci opakovania učiva z geografie si zopakovali to, čo sa naučili o slnečnej sústave, ale pravdaže sa dozvedeli aj niečo nové o vesmíre. Ďakujeme veľmi pekne za prednášku a odpovede na naše otázky.

     • PRVÁ POMOC PRI INTOXIKÁCIÍ DROGAMI

     • Súčasťou aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám, ktoré sa realizovali v  našej škole, bolo aj stretnutie našich ôsmakov so študentkami Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Študentky SZŠ odprezentovali prednášku s protidrogovou tematikou a žiakov následne oboznámili so zásadami, ako podať prvú pomoc pri intoxikácií drogami. Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci po požití drog a pri zlyhaní životne dôležitých funkcií. Ďakujeme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

     • OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. januára 2023, musia doniesť najneskôr do 01. decembra 2022 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti - čestné vyhlásenie

     • !!! Skrátené vyučovanie: 24.11.2022 !!!

     • Na základe oznámenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Michalovce bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode na ul. Moskovskej, prerušená dodávka pitnej vody dňa 24.11.2022 od 8:00 do 15:30 hod.

      Z tohto dôvodu riaditeľka školy skracuje vyučovanie:

      - pre žiakov 1. stupňa do 10:30 hod. /3 vyučovacie hodiny/,

      - pre žiakov 2. stupňa do 11:25 hod. /4 vyučovacie hodiny/.

      Prevádzka školského klubu bude do 12:00 hod.

      Obed bude zabezpečený.

     • Turnaj hádzanárskych nádejí

     • Dnes sa v našej škole uskutočnil hádzanársky turnaj a súťažilo sa o pohár primátora mesta. Videli sme niekoľko napínavých zápasov a skvelých výkonov.

      Tu sú výsledky:

      Kategória dievčatá:

      1. miesto: ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

      2. miesto: ZŠ Krymská 5, Michalovce

      3. miesto: ZŠ Okružná 1, Michalovce

      Kategória chlapci:

      1. miesto: ZŠ Okružná 1, Michalovce

      2.miesto: ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

      3. miesto: ZŠ Krymská 5, Michalovce

      Turnaja sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka ZŠ.

      Ďakujeme a veríme, že Vám radosť zo športu vydrží aj do najbližších rokov.