• Beseda s členom PZ

      Dňa 4. 2.2020 sa žiaci  3. ročníka zúčastnili besedy s členom policajného zboru, ktorej cieľom bolo:

      • správnou motiváciou a aktivitami viesť žiakov k bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu správania sa a predchádzaniu dopravným nehodám,

      • pripraviť žiakov na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi,

      • uplatňovať zásady bezpečného správania sa v rôznych rolách účastníka cestnej premávky - chodca, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave, spolujazdca.

      .vedieť byť vzorný cyklista - čo tvorí povinné vybavenie bicykla a starostlivosť o jeho dobrý technický stav.

       Vedieť jazdiť bezpečne - osvojenie si správnej techniky jazdy na bicykli, používanie ochrannej prilby a jej význam.

      Prierezovú tematiku dopravnej výchovy budeme realizovať prostredníctvom praktického výcviku žiakov počas Cvičení v prírode,  návštevou Detského dopravného ihriska, počas pobytu v ŠvP.

     • Projekt Roald Dahl

      V spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického organizujeme čitateľský projekt Roald Dahl a jeho tvorívá dielňa pre žiakov 5. roč. našej školy. Úvodnú besedu pripravila Bc. Eva Ondová a uskutočnila sa 4.2.2020 v školskej knižnici. Žiaci sa bližšie oboznámili so životom a tvorbou spisovateľa, vypožičali si knihy na čítanie. Záverečné vyhodnotenie čitateľského projektu sa uskutoční v júni tohto roka.

     • Šaliansky Maťko

      Šaliansky Maťko– vyhodnotenie školského kola:

      I. kategória: 1. m. Lukáš Rebo 3.B

      2. m. Hana Capuličová 3.A

      3. m. Timea Bedejová 2.A, Nela Šandorová 3.B

      II. kategória: 1. m. Sarah Majerová 4.B

      2. m. Tomáš Laškoty 5.B

      3. m. Sofia Serdiová 5.A, Milan Kokoš 5.A

      III. kategória: 1. m. Kristína Vargová 6.B

      2. m. Michaela Matejová 6.A

      3. m. Emma Brillová 6.A

      Víťazi školského kola sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 28.01.2020 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Z našich žiakov bola úspešná Sarah Majerová, ktorá získala 3. miesto.

     • Súťaž iBobor

      V tomto školskom roku sme sa opät zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor. V informatickom myslení školu reprezentovalo 65 žiakov v štyroch súťažných kategóriach. So statusom "úspešný riešiteľ" súťaž ukončilo 32 žiakov, z toho 13 riešiteľov malo 100% -ný percentil. Na žiakov sme hrdí a tešíme sa z dosiahnutého úspechu.