• Archív 2009/2011

    • Kladne hodnotíme prácu učiteľov matematiky s nadanými žiakmi, kde sme v šk. roku 2010 / 2011   , dosiahli dobré výsledky.

      

     V 5. ročníku, 2 žiaci v MO dosiahli  v  okresnom kole tieto úspechy:

     1. Martin Pirkovský – 5.A - 3. miesto
     2. Veronika Hrešková – 5.A – 8. miesto, úspešná riešiteľka

      

     V 7. ročníku sme mali, v okresnom kole MO úspešného riešiteľa.

     1. Peter Dragúň - 7.B - 9. miesto, úspešný riešiteľ

      

     V 9. ročníku sme mali, v okresnom kole MO jedného úspešného riešiteľa:

     1. Jakub Kušnír – 9.B – 7. miesto, úspešný riešiteľ

      

     Krajské kolo MO 9. ročník:

     1. Jakub Kušnír - 9.B - 12.miesto

      

     Pytagoriáda

      

     V  okresnom kole Pytagoriády v 5. ročníku, sa zúčastnil jeden žiak, ktorí bol úspešný riešiteľ.

     1. Martin Pirkovský – 5.A – 4. miesto, úspešný riešiteľ

      

     V  okresnom kole Pytagoriády v 6. ročníku, sa zúčastnil  jeden žiak , ktorí bol úspešný riešiteľ.

     1. Richard Romančak – 6.A – 10. miesto, úspešný riešiteľ

      

     V  okresnom kole Pytagoriády v 7. ročníku, sa zúčastníl jeden žiak

     1. Peter Dragúň - 7.B - 1.miesto

      

     V  okresnom kole Pytagoriády v 8. ročníku, sa zúčastníl jeden žiak

     1. Klaudia Čičáková  - 8.B – 2. miesto

      

     Aj toto svedčí o kvalitnej celoročnej práci učiteľov matematiky -

     jeden žiak bol pozvaní na celoslovenské kolo PYTAGORIADY,

     ktoré sa konalo v dňoch: 9. - 10. júna 2011 (Bratislava):

     1. Peter Dragúň - 7.B – 8. miesto, úspešný riešiteľ

      

     Aj v minulom školskom roku boli naši žiaci zapojení do dopisovateľskej súťaže Max a Klokan pod vedením Mgr. Hrehovčíkovej a Peadr. Luptákovej.

     MATEMATICKÝ KLOKAN 2011

     Aj tohto školského roka sa nám darilo. V Slovenskej súťaži KLOKAN 2011 sme získali 6 prvých  miest.

     I. KATEGÓRIA             1. - 4. ročník

     KLOKANKO 2

     Diana Valiová - 2. A - 1. miesto

     Alex Šalapa - 2. B - 1. miesto

     KLOKANKO 4

     Alex Mazúr - 4. B - 1. miesto 

     II. KATEGÓRIA         5. - 9. ročník

     Martin Pirkovský - 5. A - 3. miesto

     Richard Romančák - 6. A - 4. miesto

     Barbora Bobošová - 6. B - 4. miesto

     Peter Dragúň - 7. B - 1. miesto

     Peter Hujdič - 9. A - 1. miesto

     Jakub Kušnír - 9. A - 1. miesto

     BLAHOŽELÁME!

     Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na túto súťaž počas celého roka. Taktiež ďakujeme dlhoročnej koordinátorke Dr. Ľudmile Luptákovej.

      

     Dňa 4. mája 2010 na IV.ZŠ Michalovciach boli za okresné úspechy v Pytagoriáde, slávnostne odmenení títo žiaci našej školy

     http://zskrymmi.edupage.org/photos/?photo=kruzky/34595&gallery=4

     Peter Hujdič

     VIII.A

     1. miesto

     Peter Dragúň

     VI.B

     1. miesto

     Jakub Kušnír

     VIII.B

     3. miesto

     Poďakovanie sa dostalo aj pani učitelkám Mgr.Hausovej a Mgr.Hrehovčíkovej, za prípravu žiakov na okresnú súťaž               

      

     Dňa 24. marca 2010, sa uskutoční Krajské kolo MOZ – 9. ročník, v Košiciach. Našu školu bude reprezentovať žiak Tomáš Šoltinský. Prajeme mu veľa úspechov.

     Dňa 22. marca 2010 sa uskutočnila na našej škole matematická súťaž  „KLOKAN a KLOKANKO“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov  z 2. až 9. ročníka.

      - viď fotogaléria

     http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=kruzky/34595&gallery=3

     Dňa 27. januára 2010, sa konalo obvodové kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z5, Z9, na ktorom sa zúčastnili 2 žiaci našej školy z 5. ročníka  a 2 žiaci našej školy z 9. ročníka.

     Výsledky obvodového kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z5, Z9:

     5. ročník  

     ·        Richrad Romančák – 7. miesto

     ·        Karin Bačíková      –  9. miesto

     9. ročník

     ·        Tomáš Šoltinský   – 6. miesto – úspešný riešiteľ

     ·        Jozef  Ivan            – 8. miesto – úspešný riešiteľ


     Dňa 15.decembra.2009  sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády 3., 4. a 5.roč.

      - viď fotogaléria

     http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=24

     Spolu sa zúčastnilo 50 žiakov. Za 3.roč. súťažilo 15 žiakov, za 4.roč. 25 žiakov a za 5.roč 10  žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov 3.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Štugnerová
     Diana   
     3.A          
     10           
     10              
     20
     Hospodárová         
     Diana  
     3.B          
     10          
     10             
     20
     2.
     Kakoš                       
     Filip
     3.A          
     10          
     8             
     18
     Kerekeš
     Samuel                
     3.B          
     10          
     8             
     18
     3.
     Adamová           
     Miroslava
     3.B          
     10
     7
     17
     Čičáková             
     Simona
     3.B          
     10
     7
     17
     Šaffo                       
     Patrik
     3.B          
     10
     7
     17
     Umiestnenie žiakov 4.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Hrešková            
     Veronika
     4.B
     13
     6
     19
     2.
     Palovčíková               
     Soňa
     4.B
     11
     6
     17
     Kováčová              
     Kristína
     4.A
     11
     6
     17
     3.
     Pirkovský                 
     Martin
     4.A
     10
     6
     16
     4.
     Babuka                    
     Marko
     4.B
     12
     3
     15
     5.
     Bajerová            
     Michaela  
     4.B
     10
     3
     13
     Umiestnenie žiakov 5.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Romančak
     Richard               
     5.A
     10
     4
     14
     Iľaš    
     Jaroslav
     5.B
     10
     4
     14
     2.
     Bačiková
     Karin
     5.A
     10
     2
     12

      

     V stredu 16.XII.2009  sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády 6., 7. a 8.roč.
     Spolu sa zúčastnilo 20 žiakov. Za 6.roč. súťažilo 7 žiakov, za 7.roč. 6 žiakov a za 8.roč
     7  žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov 6.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Dragúň
     Peter
     6.B
     13
     8
     21
     Umiestnenie žiakov 7.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Vanišová
     Bianca
     7.C
     10
     2
     12
     2.
     Boroš
     Benajmín
     7.C
     10
     2
     12
     3.
     Tomková
     Ľuba
     7.C
     10
     1
     11
     Umiestnenie žiakov 8.ročník
     Trieda:
     Body za prácu:
     Body za čas:
     Spolu body:
     1.
     Hujdič
     Peter
     8.A
     10
     7
     17
     2.
     Kušnír
     Jakub
     8.B
     10
     5
     15