• Predmetová komisia

    • Vedúca komisie:                     Mgr.  Anna Suroviaková


                 Členovia:                       Mgr.  Anna Serečunová
                                                         Mgr.  Mária Hausová
                                                         Mgr.  Gabriela Kuncová