• Tvorivá dielňa

    • Na milej návšteve u akademickej maliarky

     Mladé výtvarné talenty výtvarného krúžku a výtvarného oddelenia CVČ zo ZŠ Krymská strávili príjemné popoludnie v ateliéri našej známej regionálnej maliarky PaedDr. Ľudmily Lakomej – Krausovej.

     V mimoriadne príjemnej atmosfére prezradila  deťom  zaujímavosti zo svojho života a tvorby.  Deti sa vypytovali na všetko, čo ich zaujímalo, od jej  prvých maliarskych pokusov až po dosiahnuté úspechy a plány do budúcnosti. Pohostila ich a obdarovala milými darčekmi, reprodukciami  svojich obrazov s vlastnoručným podpisom. 

     Deti boli osobnosťou maliarky, jej tvorbou a prostredím očarené. Návšteva jej ateliéru je silným zážitkom a inšpiráciou pre ne i pre ich pedagógov PaedDr. E. Remákovú a Mgr. D. Kužmovú.

     Deti i učiteľky maliarke PaedDr. Ľudmile Lakomej – Krausovej srdečne ďakujú za krásny zážitok a želajú jej dobré zdravie a  veľa tvorivých podnetov do ďalšej umeleckej  tvorby.

      

     Na sklonku kalendárneho roka 2009 bola v priestoroch školy p. primátorom V. Záhorčákom slávnostne otvorená Tvorivá dielňa.

     Zriadenie tejto výtvarnej dielne bolo iniciované nielen pedagógmi, ale i žiakmi a rodičmi, ktorí prejavili záujem o možnosť rozvíjania estetického cítenia a umeleckého vyjadrovania sa formou výtvarného stvárnenia.

     Pod vedením PaedDr. E. Remákovej sa tu žiaci školy oboznamujú s rôznymi technikami výtvarného prejavu - maľovanie na sklo, dekorovanie sadrových odliatkov, porcelánu, hodvábu a i.
      

     Fotogaléria:

     Vianoce 2016 v tvorivej dielni


                           

     Vianoce 2013 v tvorivej dielni    

     Macedónsko - medzinárodná súťaž         

     Veľká noc v tvorivej dielni


           

     Tvorivá dielňa - slávnostné otvorenie  http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=classrooms/37200&gallery=1