• Žiacky projekt - Lienka

    • Téma: Menovka do záhrady

     Trieda:  VII.  ročník

     Typ: krátkodobý projekt

     Miesto: dieľňa

     Čas:  máj 2017

     Predmet: svet práce

     Pomôcky: viečka, farba, štetec, nožnice, klince, kladivo 

     Cieľ: zo starého nové, ochrana a tvorba životného prostredia

     Motivácia: Ako si vyznačiť svoju hriadku? Podobne ako pri pestovaní priesad, ale v inej mierke. Je to hodinová záležitosť, ale má to háčik. Aký? Musíte mať nápad, materiál a chuť, niečo urobiť. Ak spĺňate všetky podmienky, dajte sa do toho. Tu je návod. Tak veľa zdaru. Verím, že sa to podarí a výsledok vás poteší.

     Postup:

     - viečko natrieme červenou eko farbou -trup, /farba, štetec/ 

     - hlavu vystrihneme z viečka podľa predlohy a natrieme čiernou eko farbou

     -  po zaschnutí domaľujeme bodky čiernou farbou

     -  pripevníme hlavu  k trupu /klince, kladivo/

     -  nafarbíme hranol zelenou farbou - tyč,  /farba, štetec/

     -  nakoniec lienku upevníme na tyč /klince, kladivo/

     Menovky sú hotové

     Poznámka: Pred prácou si na stôl položíme ochranu a po práci upraceme. Štetec vymyjeme a odložíme čistý. Klince pribíjame opatrne .               

     LL