• Jesenné prázdniny - OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra (piatok), 2. (pondelok), 6.(piatok) a 9. (pondelok) novembra 2020

       

     • Oznam - dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

      Platné od 26.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci. Nepríjemná situácia nás prinútila podobne, ako v minulom školskom roku, prejsť u žiakov 2. stupňa na dištančné vzdelávanie. Nemajte najmenšie obavy, spolu to zvládneme. Zopakujme si pravidlá dištančného vzdelávania.

      Ako má postupovať žiak pri dištančnom vzdelávaní

     • Zážitková biológia

      Do galérie Zážitková biológia boli pridané fotografie.

      Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím.

      Dňa 21.10.2020 sa žiaci 5.A triedy na vyučovaní riadili aj týmto príslovím. Hodinu biológie spestrili poznávaním ihličnatých a listnatých stromov a krov v areáli a v blízkom okolí školy. Aj takouto formou zážitkového vyučovania si naši piataci upevnili poznatky o hlavných znakoch pri rozlišovaní jednotlivých drevín.

     • Oznam-vyplácanie dopravného

      ŽIADAME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

      (KTORÍ NEMAJÚ BANKOVÝ ÚČET) Z OBCÍ ČEČEHOV, IŇAČOVCE A JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH, ABY SI PRIŠLI PREVZIAŤ DOPRAVNÉ ZA SEPTEMBER 2020.

      DOPRAVNÉ ŽIAKOV SA BUDE VYPLÁCAŤ

      V DŇOCH 23.10.2020 (PIATOK), 26.10.2020 (PONDELOK) A 27.10.2020 (UTOROK)

      V ČASE OD 9.00 HOD. DO 9.30 HOD.

     • Dôležitý oznam

      So zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 je potrebné upraviť opatrenia pre našu školy.

      Od utorka 20.10.2020 dôjde na Základnej škole, Krymská 5 k týmto zmenám:

      • z dôvodu, aby došlo, k čo najmenšiemu miešaniu žiakov sa až do odvolania nebude vyučovať náboženská a etická výchova,
      •  žiaci sa nebudú deliť na skupiny počas vyučovania cudzích jazykov,
      • predmet informatika sa bude vyučovať iba teoreticky – bez využitia počítačovej učebne,
      • školský klub detí bude v prevádzke do 16.15 hod.

      Riaditeľstvo školy, opakovane pripomína:

      • Naďalej platí prísny zákaz vstupu cudzích osôb do vnútorných priestorov školy.
      • Zákonní zástupcovia sú povinní v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym úradom.
      • Po viac ako 3 dňoch absencie žiaka v škole vrátane víkendu a sviatkov, rodič odovzdá triednemu učiteľovi "Vyhlásenie o bezinfekčnosti".

       

       

      riaditeľstvo ZŠ

     • Jabĺčkový deň

      "Žiaci 1. - 4. ročníka si dňa 16.10.2020 pripravili Jabĺčkový deň. Brušká si naplnili zdravými jabĺčkami, chutnými jablkovými koláčmi a výbornou jablkovou výživou. Popritom plnili zaujímavé úlohy a aktivity. Rôznymi technikami vyrábali symbol jabĺčka, vyskúšali si lepenie, strihanie, maľovanie a všetci ukázali svoju kreativitu. Žiaci boli týmto dňom nadšení a zistili, že i maškrtenie môže byť aj zdravé."

     • Slnečná sústava

      Do galérie Slnečná sústava boli pridané fotografie.

      Vesmír je pre žiakov vždy atraktívnou temou. Na hodinách prírodovedy a v spolupráci s hvezdárňou sa naši štvrtáci dozvedia mnoho nových poznatkov, ktoré v závere vyústia do perfektných žiackych projektov. Takto sa s nimi popasovali žiaci 4.B. Klobúk dole...

     • Oznam pre rodičov

      V nedeľu (11.10.2020) počas rokovania ústredného krízového štábu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, oznámil, že so zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 je  potrebné upraviť opatrenia pre školy. 

      NOVINKY PLATNÉ OD 12.10.2020 TÝKAJÚCE SA ZŠ:

      • Zrušené budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, exkurzie mimo škôl.
      • Školský klub detí bude pokračovať za prísnych opatrení.
      • Povinné rúška aj na 1. stupni ZŠ.
      • Povinnosť nosiť rúško v interiéri a exteriéri školy pre všetkých žiakov a zamestnancov.
     • Európsky deň jazykov online

      Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a vybranými školami pripravili Európsky deň jazykov online. Podujatie sa konalo v dňoch 7. až 9. októbra 2020 a bolo určené pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj žiakov základných a stredných škôl.