• Školské ovocie - zmena

      Milí rodičia a žiaci, tí z Vás, ktorí ste sa nahlásili u triednych učiteľov a prejavili tak záujem o balíček školského ovocia v rámci Školského programu, môžete si svoje balíčky vyzdvihnúť v tomto týždni 25.03.2021 /štvrtok/ od 12.00 hod do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

     • Informácie k zápisu do 1. ročníka

      Milí rodičia budúcich prvákov,

      riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 01.04.2021 do 30.04.2021 v čase od 8,00 h. do 15,30 h.

      Na zápis je potrebné doniesť:

      • občiansky preukaz,
      • rodný list dieťaťa,
      • ak je dieťa zverené súdom do v
     • ŠKOLSKÉ OVOCIE

      Milí rodičia a žiaci, tí z Vás, ktorí ste sa nahlásili u triednych učiteľov a prejavili tak záujem o balíček školského ovocia v rámci Školského programu, môžete si svoje balíčky vyzdvihnúť vždy v piatok od 12.00 hod do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne. /nakladacia rampa/

     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

      V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15.marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci I. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

     • Animované videá na hodine informatiky

      Vedeli ste, že od počtu nakreslených obrázkov závisí kvalita animácií?

      Pozrite sa na žiacke práce, ktoré vznikli na dištančných hodinách informatiky žiakov 2. stupňa.

      Žiaci zážitkovou formou zisťovali, akí produktívni vedia byť v spolupráci so svojím mobilným zariadením. Pri kresbe používali rôzne prostriedky. Kreslili dotykovým perom i prstom, každý v rámci vlastných možností. Výsledkom je skákajúca loptička, chodiaca postavička, či vykresľované srdiečko alebo kvet.

      Ďalšie zaujímavosti a námety na aktivity nájdete v EduPage/výsledky/informatika. Prihlásení užívatelia (naši rodičia a žiaci) môžu vidieť aj kompletné galérie prác žiakov.

     • Prezenčné vyučovanie pokračuje!

      Vážení rodičia od 08.03.2021 /pondelok/ pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa.

      Pri nástupe žiaka je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie.

      Test jedného zákonného zástupcu nesmie byť starší ako 7 dní.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu hodín.

      Náboženská a etická výchova sa aj naďalej budú vyučovať dištančne.

     • Prevádzka školy v období od 03.03. do 05.03.2021

      • do školy môžu nastúpiť všetci žiaci 1. stupňa, ktorých rodičia odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti /ak tak neurobili dnes/,
      • prevádzka školy bude od 6:30 hod.,
      • prezenčné vyučovanie v škole bude prebiehať do 11:25 hod.,
      • školský klub detí bude v prevádzke do 16:30 hod.

       

                                                                                                                vedenie školy

     • Dôležitý oznam pre rodičov !!!!!!!!

      Vážení rodičia,

      oznamujeme, že na základe usmernenia MŠVVaŠ a zriaďovateľa mesta Michalovce pokračujeme celý tento týždeň v prezenčnej výučbe všetkých žiakov 1. stupňa bez výnimky.

      vedenie školy