• Učíme informatiku pomocou BBC Micro:bit-u

      V rámci modernizácie a podpory kódovania sme učebne informatiky vybavili  Mini-počítačmi BBC Micro:bit.

      Ambíciou firmy BBC je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa stali kreatívnymi a rozvíjali kľúčové digitálne zručnosti vo vede a technike.

      Žiaci kódovali zariadenia v troch programovacích prostrediach: SCRATCH, Microsoft Make Code a na platforme Python. Naučili sa programovať LED diódy, tlačidla, dotyk, zvuky, ... .

      Čo je to BBC Micro:bit?

      Micro:bit má veľa funkcií a preto s ním deti môžu zažiť nespočetné množstvo zábavy. BBC mikro: bit je malý, cca 4 cm až 5 cm, kódovateľný prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby sa rozsvietil za použitia radu malých LED, môže detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu . Každý prvok je úplne programovateľný pomocou softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org. prístupný z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S PC sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a mobilom pomocou bluetooth.

     • Deň matiek

      Deviaty máj je špeciálnym dátumom, kedy máme možnosť poďakovať sa našim mamám za ich ochotu, obetavosť, trpezlivosť a lásku, ktrú priehršťami rozdávajú svojim ratolestiam. Aspoň takto skromne, výrobou srdiečkových pozdravov si žiaci V.B uctili svoje mamičky. Veríme, že vlastnoručne vyrobený darček mamičkám vyčarí úsmev na tvári. 

      Ďakujene!

     • Zmeny platné od 03.05.2021

      • žiak a ani zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu,
      • naďalej platí povinnosť predkladať čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
      • pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni /vrátane sviatkov a víkendov/ zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá če
     • Deň Európy

      Deň Európy 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. Žiaci V.B triedy si pripomenuli tento sviatok vo virtuálnom prostredí, zapojili sa na anglickom jazyku  do kvízu Flags of European countries - Vlajky Európskych krajín. Súťažili dva tímy. Víťazný tím získal sladkú odmenu.

     • Vesmír očami detí

      V regionálnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí, ktorú zorganizovala Hvezdáreň Michalovce, naše žiačky Tamara Čorná /9.A/ a Alexandra Kuncová /4.B/ obsadili 3. miesta. Práce postúpili do celoslovenského kola a zároveň postúpila aj práca Tijany Škoričovej /4.A/.

      Všetkým trom srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

     • Zmena pri vstupe do školy

      Vážení rodičia, od 29.04.2021 sa žiaci  a ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do školy preukázať negatívnym testom alebo výnimkou z testovania.

      !!!POZOR!!! Žiaci 9. ročníka sú povinní sa preukázať negatívnym testom na prijímacích pohovoroch na stredné školy.

     • Čítame radi

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítame radi.

      Naša škola sa zapojila do rozvojového projektu, zameraného na podporu čitateľskej gramotnosti, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva v decembri 2020. Z finančných prostriedkov, ktoré sme dostali, sme zakúpili nové knihy do našej školskej knižnice.  Zo zakúpených kníh sme urobili v knižnici výstavku, ktorú si prezreli žiaci 1.-4. ročníka. Výber kníh je pestrý a každý žiak si tam môže nájsť svoju obľúbenú knihu. Či to budú encyklopédie – napr. Stromy, Objavuj slnečnú sústavu, Baktérie, alebo vtipné knihy zo školského prostredia - Denník odvážneho bojka, Smradi, Dorka Magorka, knihy o zvieratkách - Mačky letia do  Kanady, Zverinec na siedmom poschodí, Puf a Muf, Kocúr Krištof atď. Knihy sú už zaevidované  v školskom inventári a sú pripravené k vypožičiavaniu.

      Verím, že urobia žiakom radosť .