• Exkurzia - Hvezdáreň Michalovce

     • Dňa 27.05.2022 sa uskutočnila exkurzia žiakov 5. ročníka do Hvezdárne v Michalovciach. Žiaci si zopakovali učivo o pohyboch našej Zeme a získali nové vedomosti o vesmíre.

     • Solárne dni

     • Európske solárne dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe. V dňoch 24. a 26. mája 2022 sa žiaci 8. ročníka našej školy v rámci predmetov biológie a fyziky zúčastnili prednášky pod názvom Solárne dni, ktorú organizuje každoročne Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci získali viac informácií o alternatívnych zdrojoch energie, o fungovaní solárneho panela na výrobu elektriny či ohrev vody, pomocou ďalekohľadu sledovali aktivitu Slnka, videli pokus na výrobu a využite vodíka, jednoduché solárne hračky a dozvedeli sa ešte mnoho zaujímavých informácií.

     • Dopravná výchova v 5.A a 5.B

     • Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila beseda s pánom policajtom Bamburákom o pravidlách cestnej premávky. Pán policajt žiakom vysvetlil, že nielen vodiči, ale aj chodci musia na ceste dodržiavať určité pravidlá. Po besede sa žiaci presunuli na cestu, kde si všímali dopravné značky a diskutovali o bezpečnosti na ceste.

      Ďakujeme pánovi policajtovi Bamburákovi za zaujímavú besedu.

     • Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo 1. - 4. ročník

     • Dňa 19.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 1. - 2. ročník a kategória 3. - 4. ročník. Súťaž mala dve časti, písomnú (počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením) a ústnu (rozprávanie o obrázku). Najšikovnejší z najšikovnejších dostali okrem diplomu aj pekné ceny.

      Víťazi v kategórii 1. - 2. ročník

      1. miesto: Karolína Sejnová

      2. miesto: Victoria Lily Meringerová

      3. miesto: Zuzana Tomašová

      Víťazi v kategórii 3. - 4. ročník

      1. miesto: Marko Holda

      2. miesto: Vanesa Michalková

      3. miesto: Tamara Tomčáková

      GRATULUJEME!!!

     • HRÁME SA S HISTÓRIOU

     • Žiaci našej školy pripravili z predmetu dejepis, výstavu žiackych prác, pod názvom - HRÁME SA S HISTÓRIOU.

      Zážitkovou formou, jednotlivé ročníky prezentovali svoje učivo modelmi - historickými pamiatkami.

      Na výstave môžeme vidieť modely: zo svetovej, slovenskej ,ale aj regionálnej minulosti: hrady, zámky, kostoly, obranné systémy z čias vojen, radnice, meštianske domy, ale aj vidiecke sídla podľa vzoru prírodných múzeí - skanzenov.

      Výrobou modelov, si žiaci preverili vedomosti získané na vyučovacích hodinách dejepisu - vedomosti o stavebných slohoch jednotlivých historických období, vývoj odievania, vojenskú výzbroj, zvyky, tradície, ale aj ťažký život jednoduchých ľudí, roľníkov - vidiecke sídla.

      Svojou tvorivosťou, zručnosťou, žiaci hravou formou poukázali na to, že  dejepis, je veľmi zaujímavý predmet, ktorý nielen rozširuje vedomosti z minulosti, ale je to aj predmet hier, ktorý prináša radosť z objavovania života našich predkov.

      Modely z výstavy poslúžia žiakom ako učebné pomôcky na vyučovacích hodinách k názornosti vyučovania a umožnia dokonalejšie, rýchlejšie a kompletnejšie osvojovanie učiva.

     • Archimediáda - okresné kolo

     • Dňa 20.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Archimediády - 63. ročník. Archimediáda je kategória fyzikálnej olympiády, ktorej cieľom je hravou a súťažnou formou podporiť záujem najmladších žiakov o fyziku.

      Našu školu v súťaži úspešne reprezentovali títo žiaci:

      2. miesto - Tomáš Laškoty - VII.B

      4. miesto - Kristián Kunca - VII.B

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Štvrtáci v knižnici

     • Dňa 17.05.2022 sa žiaci 4.A zúčastnili na podujatí „Žabiak a cudzinec“ v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Podujatie bolo zamerané na zážitkové čítanie o inakosti, ktoré odbúrava predsudky. V programe bola využitá interakcia v prepojení s audiovizuálnou technikou. Cieľom podujatia bola podpora čitateľskej gramotnosti s výchovným zámerom – ukázať deťom, ako ľahko vieme odsúdiť niekoho bez toho, aby sme spoznali jeho charakter a správanie.

     • OZNAM - Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy, Krymská 5, Michalovce oznamuje, že v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z.§ 150 ods. 5 udeľuje dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno žiakom 6. – 9. ročníka z dôvodu Testovania 5.

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2022 - okresné kolo

     • Tohto roku sa koná jubilejný 30. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022. V okresnom kole nás reprezentoval Patrik Guzej (V.A), ktorý získal 2. miesto v II. kategórií. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • 11. máj 2022 bol pre našich žiakov zaujímavým dňom. V Zemplínskej knižnici G. Zvonického sa stretli so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá v súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšie detské spisovateľky. Stretnutie bolo príjemné a veselé. V závere nechýbali podpisy a spoločné fotografie.