• Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo jazykovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Ide o postupovú súťaž pre talentovaných žiakov, ktoré svoje schopnosti a jazykové zručnosti rozvíjajú nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase. Tohtoročného kola sa zúčastnilo 24 žiakov 5. – 9. ročníka.

      Súťaž má dve časti, písomnú (počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením) a ústnu časť (ústny prejav - produkcia: príbeh na základe predloženého obrázku, ústny prejav - interakcia: roleplay). 

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Martin Popadič        6.A
      2. miesto: Michelle Majerová   7.B
      3. miesto: Ella Ondrušová        6.B

      Kategória 1B:

      1. miesto: Paula Marcinová      9.B
      2. miesto: Lea Nováková          9.A
      3. miesto: Richard Svistun        8.A

      Žiaci na prvých miestach postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 19. januára 2023.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Mikulášsky darček pre školu

     • Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za krásny Mikulášsky darček, ktorý sme dostali od pána Kamila Kotoru, ktorý škole daroval dva ručne vyrezávané kvetináče. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, ako nám skrášlia prostredie našej školy.

     • Deň sv. Mikuláša

     • Deň sv. Mikuláša je pre deti symbolom sladkostí a darčekov, preto sme s radosťou obdarovali každé z nich. Vďaka našim deviatakom sme tento deň oslávili tak, ako sa na Mikuláša patrí. 

     • Mikuláš v materskej škole

     • Naši skvelí deviataci pripravili deťom v Materskej škole na ulici Leningradskej v  Michalovciach nezabudnuteľný zážitok.  V kostýmoch Mikuláša, anjelov a čertov zavítali k deťom, ktoré ich privítali peknými básničkami a pesničkami.

      Samotnej návšteve predchádzala príprava - postarali sa o kostýmy a premýšľali nad tým, ako deti potešiť. Týmto spôsobom si posilnili svoje organizačné schopnosti.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu budúci školský rok.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

     • Okresné kolo OSJaL sa uskutočnilo 10.11.2022. Organizátorom súťaže bola ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach. V kategórii C – teda 8. a 9. ročník ZŠ našu školu reprezentovala Michaela Matejová, žiačka IX.A triedy. Súťaž pozostávala z písomnej časti a rečníckeho prejavu na danú tému. Žiačka bola úspešná a v celkovom poradí získala 2. miesto.  

      Michaele srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  

     • Technická olympiáda

     • Jednou zo súťaží, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti je Technická olympiáda. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Žiaci tu môžu ukázať vedomosti z oblasti techniky a zručnosti pri zhotovení výrobku. 13. ročník Technickej olympiády sa v tomto školskom roku konal na ZŠ T.J. Moussona Michalovce a zúčastnili sa ho aj naši žiaci.

      Kategória A - súťaž dvojíc:

      Samuel Babus VIII A, Matej Čeklovský VIII.A -  4. miesto

      Kategória B:

      Ivana Mikuličková VII.A -  3. miesto

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.

     • Predškoláci na návšteve

     • Začiatkom týždňa sme na našej škole mali milú návštevu z Materskej škôlky na Leningradskej ulici. Prišli nás pozrieť predškoláci. V našej gymnastickej miestnosti si zacvičili s rôznymi rehabilitačnými  pomôckami. Prešli sa stimulačným chodníkom, kráčali po chrbte veľhada, rovnováhu si precvičili na balančných polguliach a v závere  zdolali náročnú rebríkovú prekážku. Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu, ktorá bude už pod vianočným stromčekom plnom prekvapení.

     • Detský beh Ivana Pšenka

     • V piatok 25.11.2022 sa na námestí v Michalovciach uskutočnil 7. ročník Detského behu Ivana Pšenka. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov. Najlepšie umiestnenie mal Dávid Radchenko zo 7.B  a Matej Novotný z 9.A, ktorí v silnom konkurenčnom boji  získali krásne 4. miesto. 

      Všetkým žiakom, ktorí sa behu zúčastnili, blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj napriek nepriaznivému počasiu.

      Našu školu reprezentovali títo žiaci: Matej Novotný  9.A, Patrik Perlovský – 9.A, Nikolas Novák – 9.A, Viktória Tomaščíková – 9.A, Adam Dzvoník – 9.B, Marco Bodnár – 9.B, Viktória Perlovská – 8.A, Natália Parasková – 8.A, Tomáš Laškoty – 8.B, Peter Lechman – 8.B, Kristián Kunca – 8.B, Emma Škubová – 8.B, Karin Kotorová – 8.B, Tamara Bercíková – 7.A, Emma Horňáková – 7.A, Tomáš Bilčák – 7.B, Dávid Radchenko – 7.B, Richard Kunca – 6.A, Štefan Remecký – 6.A, Jakub Pavlík – 6.B, Martin Matej – 6.B a Martin Horňák – 5.B.

     • Bav sa basketbalom 2022

     • Basketbalový klub 1. BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce a v spolupráci s našou základnou školou zorganizovali v stredu 23.11.2022 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom”. Akcia sa uskutočnila takmer po štvorročnej prestávke. Prvenstvo obhájila naša základná škola.

      Víťaznému družstvu srdečne blahoželáme!