• Zážitková biológia

     • V dňoch 11. a 13. októbra sme sa počas hodiny biológie rozhodli spojiť teóriu s praxou. Vybrali sme sa teda s piatakmi poznávať listnaté a ihličnaté stromy a kry v areáli našej školy. 

     • Onlinewebináre

     • Vo vzdelávaní si uvedomujeme aj určité nástrahy, ktoré našim žiakom na internete hrozia, a preto ich učíme, aby v onlinepriestore dokázali kriticky uvažovať.  V rámci zapojenia sa do Národného projektu s názvom “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, sa pre žiakov našej školy v dňoch 12.10.2021 a 15.10.2021 uskutočnili onlinewebináre v oblasti prevencie kriminality a iných sociálno-patologických javov na témy:

      1. „Internetová bezpečnosť detí a mládeže“, prednášala certifikovaná lektorka  p. Andrea COX
      2. „Šikana a kyberšikana“, prednášal certifikovaný lektor p. Marián Sopčák.

      Webinárov sa zúčastnil aj koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi z ÚPSVaR a koordinátor na regionálnej úrovni Košice - oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality p. JUDr. Katarína Frimerová. Ako multiplikátori sa onlinewebináru zúčastnili výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie.

      Žiaci sa dozvedeli ako bezpečnejšie a zodpovednejšie používať online technológie, rôzne aplikácie a mobilné telefóny, ako bojovať s kyberšikanou, či odhaľovať falošné profily.

     • Jesenná parráááááda

     • Tento rok k nám opäť zavítala "Pani Jeseň" a to v plnej paráde, veľkosti a kráse. Prírodná záhrada našej školy ožila plodmi, tekvicami a krásnymi výtvormi našich žiakov, rodičov a učiteľov.

      Všetkým, ktorí sa do príprav zapojili srdečne ďakujeme a pozývame na prehliadku spoločného dielka...

      Je to ozaj parrááááda...

     • Jabĺčkový deň

     • „Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...“

      aj takúto pieseň si 15.10.2021 vyspevovali žiaci z našej školy pri príležitosti Deň jablka. Svoje brušká si naplnili jablkovými dobrotami a smäd uhasili sladkokyslou jablčnou šťavou, džúsom alebo jablkovým čajom. V triedach hýrili príslovia a zábavné edukačné hry, pri ktorých žiaci odhalili zázračné vlastnosti jabĺčok z našich záhrad. Pri tvorivých aktivitách využili svoje šikovné rúčky a vytvorili tak krásne obrázky. Pozrite sa na náš Jabĺčkový deň v skratke. 

     • Adaptačný program „Poznáte sa? Zoznámte sa!“

     • S cieľom uľahčiť a zefektívniť prechod deťom z Materskej školy na Základnú školu, pracovala s našimi prvákmi sociálna pedagogička z CPPPaP Michalovce PhDr. Jarmila Titková. Adaptačný program ukončila prednáška, na ktorej sa rodičia poučili ako pracovať s deťmi v domácom prostredí. 

      ĎAKUJEME.

     • Jesenná výzdoba

     • ....takúto krásnu jesennú výzdobu nám pripravili naši žiaci spolu so svojimi rodičmi. !!!POZOR!!! V najbližších dňoch nás čaká hlasovanie o „najkrajšie tekvice“.

      ĎAKUJEME!

     • NOVÁ GYMNASTICKÁ MIESTNOSŤ

     • Milí rodičia a žiaci, chceme Vám predstaviť NOVÚ GYMNASTICKÚ MIESTNOSŤ, ktorá vznikla v priestoroch našej školy. Nový šat dostala vďaka podpore mesta MichalovceZdruženiu rodičov pri našej základnej škole. Vďaka získanému projektu sme zakúpili pomôcky na pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú koordináciu pohybov, napomáhajú k udržiavaniu správnej klenby detskej nôžky a správnemu držaniu tela.  Našim cieľom je motivovať žiakov k  rôznym formám pohybových aktivít a viesť ich k názoru, že pohyb je základom zdravia.

      Srdečne ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa na realizácii projektu podieľali.

     • Poďakovanie

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšila životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Naša škola je tá, ktorá prispela sumou 143,97 €.

      Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky!