• Týždeň boja proti drogám

     • Každoročne sa naša škola zapája do Európskeho týždňa boja proti drogám. Tento rok si ho rôznymi aktivitami pripomenieme v týždni od 14.11. – 18.11.2022. Okrem rôznych športových, umeleckých čí vedomostných súťaží, v každej triede prebehne diskusia v rámci triednickej hodiny o škodlivosti omamných látok na mladý organizmus. Naučme naše deti zmysluplne tráviť ich voľný čas!

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO – 18.11.2022

     • V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno dňa 18.11.2022  /piatok/ z prevádzkových dôvodov.

     • OZNAM - rekonštrukcia hlavného vchodu ZŠ Krymská

     • Od 1.11.2022 prebieha rekonštrukcia hlavného vchodu ZŠ Krymská, preto vyzývame žiakov, aby do budovy nevstupovali hlavným vchodom. Žiakov 1.-4. roč. prosíme, aby vstupovali do budovy školy cez bočný vchod a žiakov 5.-9. roč. prosíme o použitie zadného vchodu od kaderníctva. Prechádzať cez hlavnú chodbu nebude možné ani počas obedňajšej pauzy a ani za účelom presunu do jednotlivých učební. Dočasne budeme používať vyššie uvedené bočné vchody. Stavebné práce nepotrvajú dlho, preto vás prosíme o zhovievavosť. Ďakujeme.

     • Divadlo Crocus

     • Crocus Theatre pôsobí ako nezávislé umelecké teleso pod vedením profesionálnych umelcov. Zaoberá sa divadelnou a filmovou kultúrou. Realizuje divadelné a filmové predstavenia pre deti a mládež a vzdeláva ich v oblasti hereckého umenia. Ďakujeme im, že zavítali aj k nám a preniesli atmosféru divadla aj do školských lavíc.

     • Jabĺčkový deň na prvom stupni

     • Dnešný deň 26.10.2022 sa niesol v znamení jabĺk. Deti sa rozprávali o zdravej výžive a ochutnali rôzne jablkové dobroty. V niektorých triedach boli dokonca oblečení vo farbách jablka. Celý deň bol plný zaujímavých aktivít, spevu a zábavy. Pani učiteľky pripravili množstvo podnetných aktivít. Tu je malá ochutnávka z dnešného dňa.

     • Zdravé zúbky v 1.A a v 1.B

     • Dnes 26.10.2022  k nám opäť zavítali mládežníčky SČK, študentky Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

      Našich prváčikov oboznámili  so správnou starostlivosťou o ich zúbky, ako si majú zúbky čistiť, aby tak predišli zubnému kazu. Súčasťou hodín boli aj rôzne vzdelávacie a zábavné aktivity, ktoré žiaci 1.A a 1.B triedy hravo zvládli.

     • DOD SOŠ Obchodu a služieb

     • Dňa 25.10.2022 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na DOD SOŠ Obchodu a služieb v Michalovciach. Učitelia a študenti ich oboznámili so študijnými a učebnými odbormi, ktoré sa na škole vyučujú, spoznali priestory školy, zapojili sa do rôznych súťaži a aktivít. Žiaci získali potrebné informácie o možnosti štúdia na tejto škole. 

     • Prvácka pasovačka

     • Dňa 25.10.2022 sa uskutočnila pasovačka našich prvákov. Prípravy trvali niekoľko dní a naše pani učiteľky, ako aj Vaše deti do toho vložili maximum. Naši najmenší zvládli vystúpenie a od tejto chvíle sú oficiálne pasovaní za prvákov. Žiaci si odniesli zážitky a darčeky. Veľká vďaka patrí triednym učiteľkám, a to Mgr. Denise Paľovej a Mgr. Veronike Sabovčíkovej za prípravu pasovačky a krásny program. Ďakujeme aj vedeniu školy za organizáciu a pomoc pri pripravovaní akcie.

      Krymko, ďakujeme aj Tebe. Veď bez Tvojej spoločnosti by to nebolo ono.

      Milí prváci, sme na Vás hrdí a želáme Vám veľa úspechov v nasledujúcich rokoch. Čas uteká rýchlo, užite si každý moment.

      Pozrite si krátke video z pasovačky našich prvákov.

     • BOLI SME NA MORSKOM OKU

     • V piatok 21.10.2022 si žiaci 6. ročníka obuli turistické topánky a navštívili šperk Vihorlatských vrchov - Morské oko. Po krátkom stúpaní sme sa dostali k samotnému jazeru, ktoré je tretím najväčším prírodným jazerom Slovenska. Obdivovali sme jeho krásu, aj keď hladina bola dosť nízka. Potom sme sa pustili po vyznačenej a trochu náročnejšej turistickej trase k Malému Morskému oku, ktoré patrí do územia Vihorlatský prales. Zapotili sme sa napriek chladnému počasiu, ale dávali si hlavne pozor, kde stúpame. Krásna jesenná príroda a slnečné počasie nás však očarili.