• GPH Lego Race

     • Dňa 20.10.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži GPH Lego Race. Získali veľa cenných informácii, inšpirácii a nápadov, ktoré môžu využiť na hodinách informatiky. Ďakujeme!

     • Projekt „Mladí bádatelia“

     • Milí rodičia a žiaci, chceme Vám predstaviť nové mikroskopy, ktoré boli zakúpené vďaka schválenému projektu, ktorý finančne podporilo mesto Michalovce a Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n. o. Predmetom projektu bolo doplnenie technického vybavenia na modernú výučbu biológie. Našou snahou je vytváranie učebných príležitostí na podporu prírodovednej gramotnosti žiakov. Prejsť od prevažne teoretického vyučovania k vyučovaniu praktickému. Chceme umožniť žiakom, aby si postupne osvojili dôležité spôsobilosti poznávacími metódami, a tým chceme zároveň zlepšiť  prístup žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu.

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa na podpore projektu podieľali.

     • EKOTOPFILM

     • Dňa 20.10.2022 sa žiaci prvého až štvrtého ročníka zúčastnili akcie z názvom EKOTOPFILM. Ide o sériu krátkych filmov o životnom prostredí.

      Dozvedeli sme sa, že naša planéta potrebuje veľkú pomoc, pretože je mimoriadne znečistená. Nestačí o tom len rozprávať, ale je potrebné konať.

      Animované filmy boli veľmi pútavé a poučné.

      Čo môžeme urobiť pre planétu Zem my?

      Poctivo separujme odpad.

      Nenakupujme bezhlavo oblečenie a obuv.

      Na prechádzke v prírode pozbierajme odpadky.

      Posuňme ďalej oblečenie, ktoré už nepotrebujeme a je stále v dobrom stave.

      Vymeňme plast za sklo.

      Nehovorme, že konanie jedného z nás nič nezmení. Nie je to pravda. Aj malá kvapka v mori dokáže zafarbiť oceán.

     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Vážení naši seniori, skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho vašich rodín a spoločnosti. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Život vás obdaril nielen radosťami, ale aj starosťami, no napriek tomu pred nami stojíte plní pochopenia s otvorenou náručou. Touto cestou vám chceme poďakovať za skúsenosti, ktoré nám odovzdávate a rady, ktorými nás usmerňujete! Ďakujeme!

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Dnes 14.10.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia. Cieľom cvičení bolo zistiť, či sa vieme správne rozhodovať a reagovať v krízových situáciách.

      Dozvedeli sme sa:

      Čo robiť v prípade požiaru?

      Ako správne poskytnúť prvú pomoc?

      Videli sme profesionálne vycvičeného policajného psa v nafingovanej akcii.

      Zažili sme naozaj dobrodružný deň! Samozrejme, Krymko bol jeho súčasťou.

      Krátke video z Kurzu ochrany života a zdravia

     • Poradenstvo profesijnej orientácie pre žiakov 9. ročníka

     • V rámci spolupráce s CPPPaP MI sa minulý týždeň uskutočnili aktivity na podporu profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka. Pani psychologička nerozhodným žiakom pomáhala pri výbere strednej školy, pri zhodnotení svojich schopností a možností. Poradenstvo bolo zamerané na informovanosť o možnostiach štúdia na stredných školách a s tým súvisiace individuálne predpoklady a možnosti žiaka pre jeho zvládnutie.

     • EXKURZIA - VODNÁ NÁDRŽ STARINA

     • V stredu 12.10.2022 navštívili žiaci 9. ročníka po dlhej dobe vodnú nádrž Starina, najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Viac ako 700 schodov cez útroby nádrže v hĺbke 45 metrov ich doviedli do veže, z ktorej obdivovali rozlohu celej nádrže, množstvo vody, lievik (miesto pod vežou, cez ktoré preteká voda pri vysokých stavoch vody z nádrže) a aj okolitú krásnu jesennú prírodu. Následne rovnaká trasa preverila kondíciu každého a bol to adrenalínový zážitok.