• ENVIROPROJEKT - 5 ročník

     • Do galérie ENVIROPROJEKT - 5 ročník boli pridané fotografie.

      Skončil sa projekt pre piatakov  ENVIROPROJEKT

                                      Aj naši piataci sa môžu popýšiť, že úspešne prešli „Cestou poznania a objavov“.  Kedy? Počas necelých troch mesiacov sa na hodinách techniky oboznamovali s novým učivom  cez projekt, ktorý si spolu s vyučujúcou PaedDr. Luptákovou pripravili. Zámer bol jednoznační . Stať sa ochranármi prírody. Na hodinách sa tvorivo, s veľkou radosťou a láskou zapojili do úloh :-Objav Prírodnú záhradu, vysaď malú jarnú záhradku ,priprav darček pre vtáčikov na zimu, zhotov si odznak s logom EKO, uši si zápisník pozorovania. Snáď aj tento projekt pomohol našim novým piatakom sa ľahšie z orientovať a zadaptovať na druhý stupeň. To bol ich prvý projekt z techniky, ktorý sa vydaril.

      Vyučujúca a autorka projektu PaedDr. Luptáková

     • Záverečné stretnutie s prvákmi - Poznáte sa? Zoznámte sa?

     • Pani Titkova ukončila sedenia zaujímavými aktivitami, naviedla deti k spolupráci, vzájomnej pomoci, prijímaní seba a iných takých akí sú...a tak vytvorila priestor k zlepšeniu vzťahov v kolektívoch. Za to jej všetci prváci ďakujeme.

     • Škôlkári v telocvični

     • Do galérie Škôlkári v telocvični boli pridané fotografie.

      V rámci spolupráce ZŠ, Krymská 5 a MŠ, Leningradská 18 sa v telocvični školy uskutočnilo cvičenie detí MŠ pod názvom "Škôlkári v telocvični". V športových disciplínach si deti rozvíjali odvahu, zručnosť, pohyblivosť a telesnú kondíciu.

     • Prezentácia s protidrogovou tématikou.

     • Do galérie Prezentácia s protidrogovou tématikou. boli pridané fotografie.

      Dňa 21. 11. 2019 študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach prezentovali  pre žiakov siedmeho ročníka našej školy prvú pomoc pri intoxikácií drogami. Súčasťou prezentácie s protidrogovou tématikou boli aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pri zástave dýchania, či zástave činnosti srdca. Ďakujeme! 

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2019/2020

     • Dňa 14.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 24 žiakov v troch kategóriach. Ocenenými v jednotlivých kategóriách sú:

       

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.)

      1. miesto: Milan Kokoš 5.A

      2. miesto: Romana Nistorová 7.B

      3. miesto: Lea Nováková 6.A

       

      kat. 1B (8., 9. roč.)

      1. miesto: Róbert Čižmár 9.B

      2. miesto: Lukáš Ďurčák 9.A

      3. miesto: Miriam Popovičová 9.A

       

       kat. 1C 

      1. miesto: Paula Marcinová 6.B

      2. miesto: Pavol Balog 6.A

      3. miesto: Peter Balog 6.A

      Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojich kategóriách a získali minimálne 42 bodov. V kategórii 1A nezískal potrebný počet bodov žiadny súťažiaci. V kategórii 1B postupuje do okresného kola Róbert Čižmár. Víťaz kategórie 1C Paula Marcinová postupuje priamo do krajského kola. 

      Gratulujeme!

     • "Krotitelia odpadov - vyčistime spolu svet"

     • V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa konala celoslovenská výtvarná súťaž "Krotitelia odpadov - vyčistime spolu svet", v ktorej naša žiačka 7.A triedy Sofia Mojsejová zíslaka 1. miesto. Srdečne gratulujeme!

     • Čas premien

     • Život v období dospievania je plný zmien. Preto sme 13. novembra 2019 pripravili pre dievčatá siedmeho ročníka a chlapcov ôsmeho ročníka  prednášku so sprievodnou edukačnou prezentáciou na tému Čas premien Cesta k mužnosti. Informácie nám prišla sprostredkovať lektorka akreditovanej organizácie MP Education, s. r. o., ktorej by sme sa touto cestou chceli poďakovať. Veríme, že problematika dospievania so zameraním sa na reprodukčné zdravie, psychické, fyzické a sociálne dozrievanie dievčatá a chlapcov zaujala a že toto stretnutie pomohlo žiakom zodpovedať otázky dospievania.

       

     • Ukážka služobnej kynológie

     • Do galérie Ukážka služobnej kynológie boli pridané fotografie.

      46. týždeň sa nesie v znamení boja proti drogám. Každoročne si tento týždeň - Európsky týždeň boja proti drogám naša škola pripomína. Dnes, 12. 11. 2019, si žiaci našej školy pozreli veľmi peknú ukážku služobnej kynológie pod vedením Bc. Bamburáka v spolupráci s jeho tímom. Predviedli modelové situácie pri chytaní zlodejov kde hlavným hrdinom bol služobný pes Bak. Celú ukážku sme so zanietením sledovali a vyjadrujeme p. Bamburákovi za celé zorganizovanie tejto skvelej akcie veľké ĎAKUJEME!

     • Poznáte sa? Zoznámte sa!

     • Do galérie Poznáte sa? Zoznámte sa! boli pridané fotografie.

      Dňa 5.11.2019 sa v 1. ročníku pod vedením pani Titkovej uskutočnilo adaptačné vzdelávanie,druhé kolo, s názvom Poznáte sa? Zoznámte sa? Deti pri zaujímavých aktivitách a hrách spoznávali jeden druhého. Učili sa rešpektovať sa navzájom a pomáhať si.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 10. ročníka česko-slovenského projektu : Záložka do knihy spája školy. Téma na návrhy záložiek bola : List za listom - baví ma čítať.

      Naši žiaci sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy spolu s učiteľmi rozprávali o obľúbených knihách a vyrábali záložky podľa vlastnej fantázie. Tak sa nám podarilo vyrobiť okolo 150 záložiek, ktoré sme najprv vystavili v školskej knižnici a potom odoslali kamarátom na základnú školu Dolná Tižina.

      S napätím očakávame záložky od kamarátov z tejto školy.