• Deň matiek

     • Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám. Oslavuje sa v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. V tento deň dávajú deti svojim mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Preto aj naši štvrtáci a piataci na hodinách anglického jazyka vyrobili pre svoje mamky krásne pozdravy s blahoprianím v angličtine. Happy Mother's Day!

     • Žabiak a cudzinec

     • Príbeh potkana, ktorého ako cudzinca len veľmi ťažko prijme skupina domácich obyvateľov, ukazuje deťom ako ľahko vieme odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie človeka. 

      Cieľom podujatia v knižnici G. Zvonického bolo podporiť čitateľskú gramotnosť a odbúrať predsudky.

     • Biologická olympiáda - okresné kolo

     • Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy súťažili v rôznych kategóriách 56. ročníka Biologickej olympiády a reprezentovali našu školu v okresných kolách.

      Dňa 31.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E. Súťaž prebiehala online formou.

      Úspešní riešitelia v jednotlivých odbornostiach sú:

      Odbornosť: Botanika

      3. miesto: Nela Sabová - VII.B trieda

      Odbornosť: Zoológia

      5. miesto: Lea Nováková - VIII.A trieda

      7. miesto: Marcel Fedorčák - VI.B trieda

      Dňa 5.5.2022 sa prezenčnou formou uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória F.

      Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiakov piateho ročníka, ktorí sa umiestnili na 1. mieste.

      Hana Capuličová - V.A trieda

      Filip Zágorka - V.A trieda

      Kristína Fedorčáková - V.A trieda

      Nela Jacečková - V.B trieda

      Matúš Dzvonik - V.B trieda

      Našim úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy.

     • Zdravotná príprava

     • Aj v tomto školskom roku pokračovala spolupráca našej školy, ako jedinej spomedzi všetkých základných škôl, so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach. Dňa 4. mája 2022 sa naši štvrtáci stretli so študentkami SZŠ, aby sa oboznámili so zásadami prvej pomoci. Žiaci si najskôr vypočuli teóriu zdravotnej prípravy a následne mali možnosť prakticky si vyskúšať ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Na záver budúce zdravotníčky ochotne odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu aj v nasledujúcom školskom roku.

     • Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • V piatok 29.04.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu reprezentovala Sarah Majerová (6.B), ktorá získala 3. miesto v III. kategórii.

      Srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Návšteva Zemplínskeho múzea

     • Žiaci 3. ročníka navštívili  dňa 29.4.2022 Zemplínske múzeum v Michalovciach. Počas prehliadky kaštieľa sa zoznámili s históriou rodu Sztárayovcov, navštívili tanečnú sálu, kaplnku, knižnicu či pracovňu týchto šľachticov. Teta sprievodkyňa im porozprávala rôzne zaujímavé príbehy. Žiaci si potom prezreli  galériu, v ktorej boli vystavené obrazy Teodora Moussona. Zoznámili sa aj so životom obyčajných ľudí, ktorí sa živili roľníctvom, pastierstvom, hrnčiarstvom. Na záver si prezreli výstavu rýb, kde mohli pozorovať rôzne druhy sladkovodných aj morských rýb, cez mikroskop mohli skúmať šupinku kapra. Nakoniec v tvorivých dielňach spoločne urobili plagát Akvárium. Žiaci boli veľmi spokojní, prehliadka sa im páčila a do školy prišli s novými informáciami a dojmami. Celú prehliadku umocnilo aj krásne slnečné počasie.

     • Okresné kolo HK

     • V tomto roku sa uskutočnil už 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. V okresnom kole našu školu reprezentovali títo žiaci:

      1. kategória, poézia: 2. miesto získala Liliana Majerčíková (3.A)

      2. kategória, próza: 2. miesto získala Sarah Majerová (6.B)

      3. kategória, próza: 3. miesto získal Adrián Maľar (7.A)

      Recitátorom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 71. ročník

     • Dňa 12.4.2022 sa uskutočnil 71. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu úspešne reprezentovala v kategórii Z8 žiačka Lea Nováková z VIII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.