• „Orchester“ na našej škole

     • Aj napriek obmedzeniam počas vyučovacích hodín hudobnej výchovy, kde žiaci nemohli počas školského roka spievať,  kreativita a vynaliezavosť v 5.A triede určite nechýbala. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Ingrid Kudročovej sa im podarilo vytvoriť celkom pekný „orchester“. Čo poviete? No, nie sú šikovní?

     • Milá návšteva z materskej škôlky

     • Malí škôlkari z Materskej škôlky na Leningradskej ulici nás boli navštíviť a pochutnať si na ovocí z  našej záhradky. Ponúkli sa  čerstvými  jahodami a čerešňami. Z ich návštevy sme mali radosť. Sú na našej škole kedykoľvek vítaní. Ďakujeme za návštevu.

     • Zber papiera - vyhodnotenie

     •  

      Papier je materiál, ktorý má všestranné použitie. Stačí sa pozrieť okolo seba a určite nájdete veľa vecí, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z papiera: kancelársky a katalógový papier, lesklý papier, vreckovky, papierové obaly. S modernou technológiou sa jednorazový papier stal lacnou komoditou, čo viedlo k vysokej spotrebe a nárastu papierového odpadu. Za posledných 40 rokov sa spotreba papiera zvýšila o 400%. To znamená, že papierenský priemysel je jedným z najväčších priemyselných odvetví na svete a má obrovský vplyv na životné prostredie.

      Je zrejmé, že najväčší dopad má výroba a spotreba papiera na ťažbu lesov. Každým rokom sa celkový počet stromov znižuje, a to približne o 10 miliárd. Tento smutný fakt je dôsledkom nepomeru medzi stromami, ktoré vyrastú, a tými, ktoré sú vyrúbané, prípadne odumrú. Zatiaľ, čo sa každým rokom na našej planéte objaví 5 miliárd nových kusov rastlín, na druhej strane prídeme o 15 miliárd ďalších.

      Papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni približne 1 hektár 100 ročného lesa.

                  Na našej škole prebiehal Zber papiera od 1.6.2021 do 11.6.2021. Spolu sa vyzbieralo 9573,50 kg papiera.

      Najviac starého papiera priniesli žiaci týchto tried:

      3. miesto : 4.A -  976,50 kg

      2. miesto : 4.B - 1009,50 kg

      1. miesto : 2.B - 1108 kg

      Najviac starého  papiera priniesli títo žiaci:

      10. miesto:Dobranská Tamara 4.B - 188 kg

      9. miesto:Paľo Michal 2.A - 208 kg

      8. miesto:Lukáčová Ema 2.B - 240 kg

      7. miesto:Fedor Kamil 5.A - 247 kg

      6. miesto:Fedorová Daniela 1.A - 260 kg

      5. miesto:Berešová Soňa  1.B - 294 kg

      4. miesto:Sabová Nela 6.B - 321 kg

      3. miesto: Bercík Branislav 3.B - 395 kg

      2. miesto: Cuprík Matej 4.A - 478 kg

      1. miesto: Vodhanelová Nela 2.B - 521 kg

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto zberu zúčastnili a zároveň prispeli k ochrane našej planéty, našich lesov. Tých najusilovnejších čaká odmena!

     • Deň otcov

     • Tretia júnová nedeľa sa pomaly, ale iste, začína udomácňovať v našich mysliach ako sviatok venovaný všetkým otcom.

      Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny po smrti manželky musel sám vychovávať šesť detí.

      Aj týmto slovkom ĎAKUJEM sa Vám chceme poďakovať za Vašu lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci.

      Všetko najlepšie k Vášmu sviatku!

     • Vyhodnotenie Biologickej olympiády

     • Mladí biológovia tento rok súťažili online v 55. ročníku Biologickej olympiády. 

      Našu školu v kategórii E, odbornosti Zoológia, úspešne reprezentovala

      žiačka Nina Jacečková z 8. B triedy.

      V okresnom kole získala - 1. miesto a v krajskom kole 16. miesto a diplom Úspešného riešiteľa biologickej olympiády.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Prednáška - Šikana - nie sme zlí

     • Dňa 9.6.2021 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili prednášky na tému Šikana - nie sme zlí pod vedením pána inšpektora Bamburáka. Pán Bamburák im vysvetlil základné pojmy, predstavil žiakom bližšie ako sa zachovať vo chvíli, keď si ohrozovaný šikanovaním alebo vieš, že niekto úmyselne ohrozuje iných. Prednáška sa niesla v zábavnom duchu, žiaci zahrali divadielko, lepili ceruzky cez rozprávanie zaujímavých príbehov, boli zvedaví a kládli pánu policajtovi množstvo otázok. Naša škola venuje veľkú pozornosť tejto problematike a vyvíjame maximálne úsile, aby sa žiaci na našej pôde cítili bezpečne. Aj touto cestou pánovi inšpektorovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

     • Mladí umelci z našej školy

     • Aj takéto krásne „umelecké diela“ vytvorili naši žiaci pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej. Všetky tieto práce boli zaslaná do súťaže „Krásy Zemplína“. Naším talentovaným žiakom ďakujeme a veríme, že budú ocenení.