• Multiplier sports event GPH Michalovce

     • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastňuje ako partner medzinárodného projektu Erasmus+BULLDOG zameraného na predchádzanie šikanovaniu, diskriminácii, rasizmu a násiliu na športoviskách. 

      V rámci tohto projektu sa naša základná škola zúčastnila podujatia Multiplier sports event - stretnutie žiakov základných škôl a športových klubov. Žiaci si vyskúšali reálne situácie, ktorým môžu čeliť na športoviskách a v školskom prostredí prostredníctvom aplikácie Bulldog Anti-bullying game.

      Žiaci si odniesli z podujatia nielen pekné tričká a šiltovky, ale sj nové skúsenosti a vedomosti o aplikácii Bulldog, práci s aplikáciou, hranie hier v skupinách a predovšetkým veľmi príjemne strávené dopoludnie na pôde Gymnázia Pavla Horova Michalovce. 

      Ďakujeme za pozvanie!

     • Mestská športová olympiáda základných škôl 2022

     • Vyhodnotenie:

      Nikola Hamlíková - 1. MIESTO (Kriket)

      Tamara Bercíková - 2. MIESTO (Skok do výšky)

      Sára Biharyová - 3. MIESTO (Skok do diaľky)

      Samuel Kasinec - 2. MIESTO (Kriket)

      Dávid Radchenko - 2. MIESTO (Beh - 60 m)

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Srdečne gratulujeme!

     • Botanikiáda

     • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím ustanovizniam v regióne východného Slovenska.

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu pod názvom Botanikiáda, ktorý organizuje práve UPJŠ v Košiciach.

      Projekt Botanikiáda je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať pedagógov biológie k väčšej kreativite pri výučbe.

      Našu školu reprezentovala žiačka Hana Capuličová z V.A triedy, ktorá sa ako víťazka školského kola, zúčastnila dňa 8.6.2022 regionálneho kola Botanikiády v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

      Dúfame, že si ako účastníčka projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesla aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

     • Ocenenie

     • Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli v umeleckých a vedomostných postupových súťažiach výborné umiestnenie.

      Za umelecké súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín boli ocenení: Sarah Majerová (6.B), Liliana Majerčíková (3.A) a Adrián Maľar (7.A).

      Za vedomostné súťaže Pytagoriáda a Matematická olympiáda si prevzali ocenenie: Štefan Paľo (6.A), Lea Nováková (8.A), Michaela Matejová (8.A) a Martin Popadič (5.A).

      Za školskú literárnu súťaž Hľadá sa Krymkáčik boli ocenení: Veronika Drahňovská (9.A), Timotej Kica (6.B), Michelle Majerová (6.B) a Michaela Matejová (8.A).

      Za školskú výtvarnú súťaž Hľadá sa Krymkáčik boli ocenení: Amina Miglecová (2.B), Ella Ondrušová (5.B), Šimon Kočan (5.B) a Zuzana Kolesárová (3.A).

      Oceneným žiakom ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom šk. roku.

     • Detské dopravné ihrisko

     • V dňoch 23. až 26. mája boli naši žiaci 1. až 4. ročníka na Detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach. Zážitkovou formou si prakticky vyskúšali pravidlá cestnej premávky, bezpečnej jazdy a chôdzu po chodníkoch. Najväčším zážitkom bol pobyt v Simulátore prevrátenia vozidla.

     • Beseda so spisovateľom Jozefom Jenčom

     • Jozef Jenčo, autor prekrásne ilustrovaných rozprávok plných vtipu a hravosti, nás poctil svojou návštevou a spríjemnil nám dopoludnie východniarskymi rozprávočkami. Nielenže nám zopár z nich prečítal, ale dokonca aj prezradil, ako vznikli.

     • Farebný svet Zemplína

     • Žiaci našej školy sa zapojili do detskej výtvarnej súťaže  FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA, ktorá je zameraná na výtvarné stvárnenie krás nášho regiónu - Zemplína, jeho prírodných kultúrnych a historických skvostov, no aj ľudí tu žijúcich. Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé schopnosti detí a podnecovať ich záujem o spoznávanie vlastného regiónu. Z našej školy sa do súťaže  zapojilo svojimi prácami 10 žiakov. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  Žiačka Simonka Paľová v súťaži obsadila 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

     • Zážitkové vyučovanie - Sokoliar v našej škole

     • Ochrana prírody a poznávanie živočíšnej ríše patrí k neodmysliteľnej časti vzdelávania. Keďže sa blíži Deň detí, zážitkové vyučovanie je vhodnou voľbou, ako upútať pozornosť našich žiakov a priniesť do vyuč. procesu niečo nové. Rozhodli sme sa medzi nás pozvať sokoliara, pána Englera zo Sečoviec. Predstavenie sokoliara a jeho zverencov sa uskutoční dňa 1. júna 2022 (t.j. streda) v čase od 9:00 - 13:00.

      Veríme, že formou zážitkového učenia sa dozvieme o dravcoch mnohé nové zaujímavosti. Dobrovoľné vstupné: 1 euro. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

     • Oznam pre rodičov

     • Dňa 01.06.2022 /streda/ z dôvodu akcie v ŠKD /návšteva kina/ bude vyučovanie pre žiakov 1. stupňa končiť 4. vyučovacou hodinou o 11.25 hod.