• Školský výlet 5.A, 5.B a 6.A

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa pozreli do  historickej časti mesta Košice, kde je situovaná zrejme najatraktívnejšia expozícia Východoslovenského múzea. Ide o Miklušovu väznicu a Katov byt. Hovorí sa, že väznica dostala pomenovanie podľa krutého kata Mikluša. V podzemí si pozreli priestory hladomorne a mučiarne. Oboznámili sa s  históriou, stavebným vývojom lokality a urobili si predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.    

     • Vychádzka MFK Zemplín Michalovce

     • Dnešný výlet našej 6.B triedy na futbalový štadión michalovského športového klubu MFK Zemplín Michalovce. Deti si dnešný deň poriadne užili a domov si odniesli podpis karty vybraných futbalistov. 

     • Exkurzia - Steelpark Košice

     • Dňa 13.06.2022 žiaci 7.B a žiaci 6.B triedy boli na exkurzii v Steelparku v Košiciach, parku vedy a zábavy, ktorý prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania.  Žiaci sa  pri skúmaní vedeckých hypotéz a overovaní technických a prírodných zákonitostí skvelo zabávali.

     • Ocenenie

     • Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli vo vedomostných súťažiach z biológie výborné umiestnenie.

      Ocenenie si prevzali žiaci:

      Nela Sabová (7.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Botanika

      Lea Nováková (8.A) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Marcel Fedorčák (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Timotej Kica (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Hana Capuličová (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Kristína Fedorčáková (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Nela Jacečková (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Matúš Dzvonik (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Filip Zágorka (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Oceneným žiakom ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

     • Školský výlet 9.B

     • Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9.B, boli na školskom výlete v Zemplínskej Širokej. Na výlet sme sa neskutočne tešili, a preto sme sa aj riadne pripravili. Vzali sme si hromadu jedla a rôzne športové náčinie. Zahrali sme si volejbal, nohejbal, bedminton. A samozrejme, opekali sme. A aby toho nebolo málo, po opekaní nás čakalo ďalšie chutné prekvapenie. Veď čo môže byť lepšie ako babičkine vynikajúce koláče a dedkov skvelý šalát?!  Škoda len, že je to náš posledný spoločný výlet. ĎAKUJEME! 

     • Školský športový deň

     • 17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie športovej olympiády v areáli ZŠ. Tešíme sa, že sa tejto športovej súťaže mohli zúčastniť žiaci prvého, ale aj druhého stupňa a v duchu olympijskej myšlienky sme mohli stráviť krásne dopoludnie. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

      Pozrite si krátke video zo športového dňa.

     • OZNAM

     • Blíži sa koniec školského roka, preto žiadame všetkých žiakov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby knihy vrátili. Školská knižnica je otvorená v stredu a v piatok od 13.00-14.00. Knihy môžete zaniesť aj počas prestávok, dopoludnia pani učiteľke Čičákovej. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je potrebné to nahlásiť a knihu uhradiť.

     • ZMENA VO VYHLASOVANÍ Z OBEDOV OD 13.6.2022

     • Vyhlásiť z obedu je potrebné 1 deň vopred do 14.00 hod.

      Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

      V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 13.00 hod. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.