Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra Domsprav FA 9392011TH s DPH 05.08.2011
Faktúra Domspráv FA 15492011TH s DPH 13.12.2011
Faktúra Bečarik, FA 1110001345 s DPH 29.11.2011
Faktúra Domsprav FA 11822011TH s DPH 29.11.2011
Faktúra Domspráv FA 14262011TH s DPH 22.11.2011
Faktúra Eurogastrop FA č. 201102500 s DPH 24.10.2011
Faktúra Domsprav FA č. 13042011TH s DPH 24.10.2011
Faktúra Mgr. Hadžalová FA č. 2011164 s DPH 24.10.2011
Faktúra Ing. Peter Porvaz FA 2011018 s DPH 19.09.2011
Faktúra Domsprav FA 11822011TH s DPH 19.09.2011
Faktúra Milan Lipa FA 110025 s DPH 08.09.2011
Faktúra Milan Lipa FA 11020 s DPH 08.09.2011
Faktúra Domsprav FA 10602011TH s DPH 08.09.2011
Objednávka Zoznam objednávok za 1/12/2019 az 15/12/2019 s DPH 13.12.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra Slov.energy - dohoda 250011419 s DPH 08.08.2011
Faktúra DOMSPRAV FA 8182011TH s DPH 11.07.2011
Faktúra Gnoma FA 110584 s DPH 27.12.2011
Faktúra Domspráv FA 6962011TH s DPH 24.05.2011
Faktúra ŠJ-Potraviny-93_2011 s DPH 11.05.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262