Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva i.č. ŠJ 07/2019 č.d. 2019/OZ4352 Rámcová zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu, č.d. 2019/OZ4352, i.č. ŠJ 07/2019 28/mes bez DPH 18.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola- ŠJ, Krymská 5, Michalovce Daniel Magula obchodný zástupca
Objednávka 0-92_2011 s DPH 06.05.2011
Objednávka 12/2012 18 ks strav. balíčky a 1,09 € - obv. kolo BIO kat. E 19,62 s DPH 16.04.2012 ZŠ - Školská jedáleň ZŠ Michalovce Krymská 5 / KŠÚ Košice/ Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Objednávka 24/2012 3 ks tonery 130.- s DPH 11.06.2012 Gnoma, s.r.o. ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Objednávka 69/2012 AKU vŕtačka 55.- s DPH 15.11.2012 Zvarex Slovakia, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 3 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra Ajfa+Avis s.r.o. s DPH 11.02.2011
Faktúra Arcus FA 310311171 s DPH 13.04.2011
Faktúra AsC s DPH 11.02.2011
Faktúra Bečarik, FA 1110001345 s DPH 29.11.2011
Objednávka 1/2012 Chlie - pečivo na január 2012 700,00 s DPH 09.01.2012 Martin Filko ZŠ Michalovce Krymská 5 - ŠJ Mária Heverová Vedúca ŠJ
Faktúra Cupáková - školenie s DPH 11.02.2011
Faktúra Cupáková - školenie 1 s DPH 11.02.2011
Zmluva i.č. ŠJ 06/2019 DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ODBERE A ZNEŠKODŇOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, i.č. ŠJ 06/2019 s DPH 30.10.2019 CONTAX EKO, s.r.o. Základná škola- ŠJ, Krymská 5, Michalovce Ing. Juraj Štefanko konateľ spoločnosti
Faktúra DOMSPRAV FA 5752011 s DPH 09.05.2011
Faktúra DOMSPRAV FA 8182011TH s DPH 11.07.2011
Zmluva 1289/CVTIR/2016 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 12.05.2016 SR-Centrum vedeckotechnických informácií SR Základná škola, Krymská č. 5 MIchalovce prof. RNDr. Juraj Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Zmluva 045/2012 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 27.08.2012 Nadácia TV JOJ
Zmluva 1714/2013/801 Darovacia zmluva s DPH 24.09.2013 Štátny pedagogický ústav Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Objednávka 37/2012 Dekoračný mat. pre ZŠ "Tvorenie - cesta do života" 150.- s DPH 10.09.2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka 61/2012 Dekoračný materiál Tvorenie-cesta do života- SPP 250.- s DPH 29.10.2012 Ginka s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262