Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2014 az 15/7/2014 s DPH 15.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva ŠJ 02/2014 Kúpna zmluva ŠJ č. 02/2014 s DPH 02.09.2014 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/08/2014 Zoznam faktúr uhradených za 08/2014 s DPH 31.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/8/2014 az 31/8/2014 s DPH 31.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/8/2014 az 15/8/2014 s DPH 15.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/7/2014 az 31/7/2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/07/2014 Zoznam faktúr uhradených za 07/2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva ZŠ 04/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZS04/2014 109,00 s DPH 29.05.2014 DENTISTRY s.r. DENTISTRY s.r.
Zmluva VO/01/10/2014-16 Rámcová dohoda č. VO/01/10/2014-16 10 205,31 bez DPH 27.10.2014 KRIDLA, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva ZŠ 06/2014 Nájomná zmluva č. ZŠ 06/2014 17/hod. s DPH 26.08.2014 Dana Kačurová Dana Kačurová
Zmluva 3/2012 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar č. 3/2012 s DPH 23.12.2012 ŠEVT, a.s. Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Zmluva 2814/2014 Zmluva o výpožičke s DPH 22.05.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2014 az 30/6/2014 s DPH 30.06.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/6/2014 az 15/6/2014 s DPH 15.06.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/06/2014 Zoznam faktúr uhradených za 06/2014 s DPH 30.06.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 1/2006 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2006 470/stvrtrok s DPH 16.06.2014 Martina Baňasová Martina Baňasová
Zmluva 907224 Dodatok k zmluve č. 907224 s DPH 19.09.2014 Slovakia energy s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovca
Zmluva ZŠ 07/2014 Zmluva o zabezpečení činnnosti pracovnej zdravotnej služby č.ZŠ 07/2014 1/osobu/mesiac s DPH 30.10.2014 Peter Vaľo Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce
Zmluva 74 ESF/2014 Zmluva č. 74ESF/2014 o nájme nebytových priestorov 12.90/hod s DPH 19.06.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262