Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra FA/8/2018 Zoznam faktúr uhradených za 8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/11/2018 az 15/11/2018 s DPH 15.11.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/10/2018 Zoznam faktúr uhradených za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2018 az 31/10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/10/2018 az 15/10/2018 s DPH 15.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/9/2018 Zoznam faktúr uhradených za 9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/9/2018 az 30/9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/9/2018 az 15/9/2018 s DPH 15.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/8/2018 az 31/8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/11/2018 Zoznam faktúr uhradených za 11/2018 s DPH 30.11.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/8/2018 az 15/8/2018 s DPH 15.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/7/2018 az 31/7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/7/2018 Zoznam faktúr uhradených za 7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2018 az 15/7/2018 s DPH 15.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2018 az 30/6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/6/2018 Zoznam faktúr uhradených za 6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/5/2018 Zoznam faktúr uhradených za 5/2018 s DPH 31.05.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/11/2018 az 30/11/2018 s DPH 30.11.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2018-1 Dodávka mäsa, hydiny a rýb 40 000,00 bez DPH február 2019 31.12.2018 1.02.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262