Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka Zoznam objednávok za 01/06/2013 az 16/06/2013 s DPH Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/1/2016 Zoznam faktúr uhradených za 1/2016 s DPH 01.01.1970 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka 50/2012 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 647,40 s DPH 01.12.1999 MIPA Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva A21354 Zamestnávateľská zmluva č.A21354 s DPH 11.10.2002 Pokoj DDP Základná škola Michalovce Krymská 5 MUDr. Viktor Kouril generálny riaditel
Zmluva 17080762 Zamestnávateľská zmluva č.17080762 s DPH 11.12.2002 Prvá DDP Tatry Sympatia Základná škola Michalovce Krymská 5 Michal Nemec generálny riaditeľ
Zmluva 1/2004 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2004 s dodatkami 159.50/stvrtrok s DPH 01.04.2004 Eva Lipecká Eva Lipecká Eva Lipecká nájomca
Zmluva 2/2004 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2004 s dodatkami 1747.88/rocne s DPH 30.06.2004 DENTISTRY s.r.o DENTISTRY s.r.o
Zmluva 21/O/2006 Zmluva č. 21/O/2006 s DPH 27.03.2006 DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby Základná škola Krymská 5 Michalovce
Zmluva 1/2006 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2006 s dodatkami 330/stvrtrok s DPH 01.10.2006 Martina Baňasová Martina Baňasová
Zmluva R_01956/2007 Zmluva o dielo č. R_01956/2007 s DPH 29.05.2007 IVES, organizácia pre informatiku VS Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 907224 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 907224 s DPH 13.02.2008 Slovakia energy s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Zmluva 2/2009 Zmluva o zabezpečení činnnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby č. 2/2009 s dodatkami 120/stvrtrok s DPH 01.01.2009 Peter Vaľo Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 1/2009 Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2009 s dodatkami 133/mesiac s DPH 01.01.2009 Gnoma s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 20090101 Komisionárna zmluva+dodatok c. 1 bez DPH 17.02.2009 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Základná škola Michalovce Krymská 5 Ing. Štefan Petrík komisionár
Zmluva VK/09/08/055 Zmluva o poskytovaní služieb 16,56 s DPH 31.08.2009 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 21/O/2006 Prílohy č. 1-8 k Zmluve č. 21/O/2006 s DPH 01.01.2010 DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby Základná škola Krymská 5 Michalovce
Zmluva 21002-01/f/MI Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasled. Obč. zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v pllatnom znení 50.69/stvrtrok s DPH 28.05.2010 FANIT s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 6560824806 Poistka č. 6560824806 479.81/rok s DPH 30.08.2010 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Košice Základná škola, Krymská 5 MIchalovce Mgr. Jozef Porvaz riaditeľ
Faktúra ŠJ-Potraviny 8_2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra ŠJ-Potraviny 7_2011 s DPH 01.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262