Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra 1019 vodné, stočné, zr.voda 537,73 s DPH 09.02.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávka 3/2012 Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia 800,- € s DPH 06.02.2012 Stredisko služieb škole ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Objednávka 5/2012 - ŠJ Odborná prehliadka tlakových nádob 90,- € s DPH 28.03.2012 Miroslav Marunič JODO, vzdel. stredisko ZŠ Michalovce Krymská 5 - ŠJ Mária Heverová Vedúca ŠJ
Objednávka 08/2012 Čistiace prostriedky 85,- € s DPH 26.03.2012 MIPA ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Objednávka 07/2012 Kancelárske potreby 120,- € s DPH 26.03.2012 MIPA ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Faktúra 1004 publikácia 49,00 s DPH 10.01.2012 AJFA+AVIS,s.r.o.
Faktúra 1010 vodné, stočné, zr.voda 511,43 s DPH 12.01.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 1023 vodné, stočné, zrážková voda 657,52 s DPH 07.03.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávka 4/2012 Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 597,60 s DPH 06.03.2012 MIPA ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Faktúra 1038 vodné, stočné, zr.voda 560,10 s DPH 11.04.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 1047 vodné, stočné, zr.voda 518,36 s DPH 09.05.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 1054 vodné, stočné, zr.voda 615,78 s DPH 11.06.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 1056 telefónne poplatky 89,35 s DPH 11.06.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2023 telefónne poplatky 20,78 s DPH 11.06.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1049 telefónne poplatky 79,04 s DPH 09.05.2012 Slovak telecom, a.s.
Objednávka 6/2012 Vecné ceny pre víťazov obv. kola volejbal žiačok ZŠ 21,52 s DPH 12.03.2012 MULTI šport ZŠ Michalovce Krymská 5 Jozef Porvaz, Mgr. Riaditeľ školy
Objednávka 4/2012 Vod. baterie, umývadla + tovar podľa výberu 301,- € s DPH 16.03.2012 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ZŠ, Michalovce, Krymská 5 - ŠJ Mária Heverová Vedúca ŠJ
Faktúra 1040 telefónne poplatky 96,16 s DPH 11.04.2012 Slovak telecom, a.s.
Objednávka 3/2012 Potraviny 620,00 s DPH 09.01.2012 DMJ Market, s.r.o. ZŠ Michalovce Krymská 5 - ŠJ Mária Heverová Vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262