Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra 1020 telefónne poplatky 94,03 s DPH 09.02.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1049 telefónne poplatky 79,04 s DPH 09.05.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2017 telefónne poplatky 23,06 s DPH 09.05.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1040 telefónne poplatky 96,16 s DPH 11.04.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2013 telefónne poplatky 21,49 s DPH 11.04.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1025 telefónne poplatky 129,98 s DPH 07.03.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2006 telefónne poplatky 20,54 s DPH 07.03.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2004 telefónne poplatky 20,39 s DPH 09.02.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1056 telefónne poplatky 89,35 s DPH 11.06.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1006 telefónne poplatky 92,51 s DPH 10.01.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 2001 telefónne poplatky 20,39 s DPH 10.01.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1008 teplo a TÚV 6 542,69 s DPH 12.01.2012 Domspráv,s.r.o.
Faktúra 1021 teplo a TÚV 8 343,08 s DPH 15.02.2012 Domspráv,s.r.o.
Faktúra 1030 teplo a TÚV 11 292,02 s DPH 23.03.2012 Domspráv,s.r.o.
Faktúra 2015 teplo a TÚV 5 796,22 s DPH 18.04.2012 Domspráv,s.r.o.
Faktúra 2023 telefónne poplatky 20,78 s DPH 11.06.2012 Slovak telecom, a.s.
Faktúra 1054 vodné, stočné, zr.voda 615,78 s DPH 11.06.2012 Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 1048 plyn 4,00 s DPH 09.05.2012 SPP a.s.
Zmluva 9103163522 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103163522 s DPH 28.02.2014 SPP
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262