Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra ŠJ-Potraviny-92_2011 s DPH 06.05.2011
Faktúra 2003 plyn 134,00 s DPH 02.02.2012 SPP a.s.
Faktúra 2014 plyn 134,00 s DPH 11.04.2012 SPP a.s.
Faktúra 1026 plyn 4,00 s DPH 12.03.2012 SPP a.s.
Faktúra 2008 plyn 134,00 s DPH 12.03.2012 SPP a.s.
Faktúra 2002 plyn 134,00 s DPH 10.01.2012 SPP a.s.
Faktúra 1007 splátka plyn 4,00 s DPH 10.01.2012 SPP a.s.
Faktúra 1017 plyn 4,00 s DPH 02.02.2012 SPP a.s.
Faktúra 1016 tlačivá 95,28 s DPH 02.02.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 2022 plyn 134,00 s DPH 11.06.2012 SPP a.s.
Faktúra 1011 tlačivá 58,01 s DPH 17.01.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1052 vecné ceny 25,81 s DPH 25.05.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1050 kancelárske potreby 37,63 s DPH 15.05.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1016 tlačivá 95,28 s DPH 02.02.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1011 tlačivá 58,01 s DPH 17.01.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1052 vecné ceny 25,81 s DPH 25.05.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1050 kancelárske potreby 37,63 s DPH 15.05.2012 ŠEVT a.s.
Faktúra 1041 plyn 4,00 s DPH 11.04.2012 SPP a.s.
Faktúra 1055 plyn 4,00 s DPH 11.06.2012 SPP a.s.
Faktúra 1014 časopis ŠKOLA 20,00 s DPH 31.01.2012 JurisDat-M.Medlen
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262