Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra 3027 potraviny 90,52 s DPH 01.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3087 potraviny 149,80 s DPH 02.05.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 1250 potraviny 135,94 s DPH 08.12.2011 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3004 potraviny 209,88 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3005 potraviny 355,12 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3006 potraviny 457,48 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3033 potraviny 67,79 s DPH 08.02.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3034 potraviny 416,44 s DPH 08.02.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3026 potrtaviny 39,83 s DPH 01.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3022 potraviny 73,56 s DPH 30.01.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3086 potraviny 90,32 s DPH 02.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3018 potraviny 44,84 s DPH 24.01.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3010 potraviny 164,06 s DPH 16.01.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3037 potraviny 107,11 s DPH 14.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3038 potraviny 47,26 s DPH 14.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3039 potraviny 157,18 s DPH 20.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3029 potraviny 184,84 s DPH 06.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3042 potraviny 44,09 s DPH 22.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3043 potraviny 65,74 s DPH 22.02.2012 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262