Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00024-001/2019 Dodávka hlbokomrazených potravín 7 000.00 bez DPH márec 2019 21.02.2019 1.03.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00122-001/2019 Potraviny 40 000.00 bez DPH január 2020 08.01.2020 11.01.2020-31.12.2023 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00008-011/2019 Dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 13 000.00 bez DPH január 2020 20.12.2019 január2020-december 2020 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00024-012/2019 Dodávka hlbokomrazených potravín 7 500.00 bez DPH január 2020 03.01.2020 január2020-december 2020 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00043-011/2019 Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia 15 000,00 bez DPH január 2020 20.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2018-1 Dodávka mäsa, hydiny a rýb 40 000,00 bez DPH február 2019 31.12.2018 1.02.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00043-002/2019 Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia 15 000.00 bez DPH apríl 2019 18.03.2019 1.04.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
Zmluva i.č.ZŠ 01/2020 Rozpis záloh.platieb na rok 2020 k Zmluve č. 21/O/2006-teplo 26 350,33 s DPH 08.01.2020 DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby Základná škola Krymská 5 Michalovce Marek Metod konateľ spoločnosti
Zmluva i.č. ŠJ 01/2020 Rámcová dohoda ŠJ- 1/2020, dodanie hlboko mrazených potravín 7 759.00 s DPH 08.01.2020 Inmedia, spol.s.r.o Základná škola Krymská 5 - ŠJ Ing. Miloš Kriho osoba opráv. jednať vo veci dohody
Faktúra FA/12/2019 Zoznam faktúr uhradených za 12/2019 s DPH 31.12.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ŠJ 08/2019 Rámcová dohoda č. ŠJ 08/2019,dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov 14 155,85 bez DPH 31.12.2019 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola Krymská 5 - ŠJ Daniela Bujdošová konateľ
Zmluva i.č. ŠJ 09/2019 Rámcová dohoda č. ŠJ 09/2019 dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 12 796.00 bez DPH 30.12.2019 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 DMJ MARKET Základná škola Krymská 5 - ŠJ Dušan Jančík oprávnená osoba
Objednávka Zoznam objednávok za 16/12/2019 az 31/12/2019 s DPH 27.12.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 64/2019 Rámcová dohoda č. ZŠ 64/2019, čistiace a hyg. potreby 8 743.97 s DPH 27.12.2019 Jana Drapáková -DRAPAX Základná škola. Krymská 5 ,Michalovce Jana Drapáková majiteľka
Zmluva i.č. ZŠ 65/2019 č.d.19/42/054/520 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/42/054/520 o poskytnutí finanč. príspev. na podp. vytvárania prac. miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"" 0,00 bez DPH 19.12.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Mgr. Mária Bálintová riaditeľka úradu PSVR
Zmluva i.č. ZŠ 63/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 63/2019, futbalová akadémia 14.74.-/hod bez DPH 18.12.2019 Koc Tomáš Koc Tomáš Koc Tomáš nájomca
Objednávka Zoznam objednávok za 1/12/2019 az 15/12/2019 s DPH 13.12.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 62/2019 Zmluva o zabezpečení lyž. výcviku žiakov ZŠ 62/2019 140-/žiaka s DPH 05.12.2019 Ján Budzák Základná škola, Krymská 5, Michalovce Ján Budzák dodávateľ
Objednávka Zoznam objednávok za 16/11/2019 az 30/11/2019 s DPH 30.11.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/11/2019 Zoznam faktúr uhradených za 11/2019 s DPH 30.11.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262