Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00066-003/2018 OPrava, maľovanie stien, stropov paviloń ŠJ 4 519,58 bez DPH 15.11.2018 14.11.2018 15.11-15.12.2018 Základná škola, Krymská 5 MI
Zmluva ZS 23/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2018 24,80 s DPH 02.11.2018 Obec Krásnovce MVdr. Tibor Kostovčík starosta obce
Faktúra FA/10/2018 Zoznam faktúr uhradených za 10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2018 az 31/10/2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva ZŠ 04/2014 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme. nebyt. priestorov č. ZŠ 04/2014 54.50/mesiac s DPH 31.10.2018 DENTISTRY s.r. DENTISTRY s.r.o. MDDr. Adriana Klimová štatutár
Zmluva ZS 30/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2018 49,60 s DPH 29.10.2018 Obec Ložín Mgr. Monika Pastírová starostka obce
Zmluva ZS 29/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2018 49,60 s DPH 29.10.2018 Obec Iňačovce Ľubomír Macko starosta obce
Zmluva ZS 24/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2018 24,80 s DPH 26.10.2018 Obec Lastomír Ľubomír Šipoš starosta obce
Zmluva ZŠ 26/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2018 49,60 s DPH 25.10.2018 Obec Lúčky Eduard Baláž starosta obce
Zmluva ZS 33/2018 Zmluva o dielo 2/osob s DPH 24.10.2018 Cultura Humana, o.z. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Jozef Porvaz riaditeľ školy
Zmluva ZS 19/2018 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov č. ZŠ 19/2018 0,00 s DPH 22.10.2018 Nova TRAINING, s.r.o. Ing. Jozef Fencik riaditeľ spoločnosti
Objednávka Zoznam objednávok za 1/10/2018 az 15/10/2018 s DPH 15.10.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva 511108864 Poistka č. 511108864 108.53/rok s DPH 05.10.2018 Allianz-SLovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Branislav Martinka riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Zmluva ZŠ 05/2014 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenáj. nebyt. priestorov č. ZŠ 05/2014 40/mesiac s DPH 05.10.2018 DENTISTRY s.r. DENTISTRY s.r.o. MDDr. Adriana Klimová štatutár
Faktúra FA/9/2018 Zoznam faktúr uhradených za 9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/9/2018 az 30/9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.1 -Kolektívna zmluva 2018 s DPH 25.09.2018 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ , Základná škola ,Krymská 5, Michalovce Mgr. Anna Serečunová predseda ZO OZ PŠVaV pri ZŠ Krymska 5 mi
Objednávka Zoznam objednávok za 1/9/2018 az 15/9/2018 s DPH 15.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva ŠJ 02/20118 Kúpna zmluva č. ŠJ 02/2018 s DPH 07.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola,Krymská 5,Michalovce Daniela Bujdošová konateľka
Faktúra FA/8/2018 Zoznam faktúr uhradených za 8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1133

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Streda 21. 11. 2018

Počet návštev: 4205544