Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Faktúra 3092 potraviny 214,60 s DPH 15.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 1245 potraviny 461,27 s DPH 05.12.2011 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3053 potraviny 319,51 s DPH 09.03.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3060 potraviny 96,86 s DPH 19.03.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3064 potraviny 224,58 s DPH 26.03.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3072 potraviny 155,04 s DPH 02.04.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3105 potraviny 104,98 s DPH 06.06.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3090 potraviny 144,31 s DPH 09.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3091 potraviny 147,80 s DPH 15.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3086 potraviny 90,32 s DPH 02.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3030 potraviny 163,20 s DPH 06.02.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3097 potraviny 76,91 s DPH 28.05.2012 FEGA FROST s.r.o.
Faktúra 3087 potraviny 149,80 s DPH 02.05.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 1250 potraviny 135,94 s DPH 08.12.2011 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3004 potraviny 209,88 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3005 potraviny 355,12 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3006 potraviny 457,48 s DPH 10.01.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3033 potraviny 67,79 s DPH 08.02.2012 Prvá cateringová spol.
Faktúra 3034 potraviny 416,44 s DPH 08.02.2012 Prvá cateringová spol.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1262