• TÝŽDEŇ POKUSOV

     • V rámci Týždňa vedy a techniky v období od 8. do 12. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnil Týždeň pokusov.

      Cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o vedu a techniku, ktorá je súčasťou každého z nás.

      Na hodinách fyziky žiaci prezentovali svoje fyzikálne a chemické pokusy, rozprávali sa o vedeckých a technických objavoch.

      Aktivita sa stretla s veľkým záujmom. Svedčí o tom aj množstvo zapojených žiakov.

     • Pasovačka prvákov

     • Aby bol každý prvák ozajstným školákom, musí podstúpiť neľahkú skúšku. Pod názvom“ Už sa viem podpísať, môžem byť prvákom„ sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV.

      Pasovaniu predchádzal kultúrny program, ktorý prváci nacvičili so svojimi triednymi učiteľkami. Žiaci ukázali, ako vedia spievať, recitovať, počítať, tancovať, cvičiť. Zložili sľub prváka. A tak mohol nastať ten slávnostný akt, kedy ich p. riaditeľka pasovala za žiakov našej školy.

      My im prajeme, aby sa im u nás páčilo, aby sa im darilo podľa ich predstáv, a aby mali mnoho dôvodov na úsmev. Nech sa Vám vaše sny a predstavy o škole naplnia.

      Video: Pasovačka prvákov - I.A

      Video: Pasovačka prvákov - I.B

     • VIAC AKO NI(C)K

     • Deti sa môžu stretnúť s násilím, ktoré má veľa podôb. Či už je to  násilie fyzické,  psychické, sexuálne, týranie, zanedbávanie, šikanovanie alebo kyberšikanovanie a pod. Ochrániť deti  môže  len rýchly a účinný zásah.

      Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.

      Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím,  ktorého cieľom je zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím, zvýšenie efektivity subjektov pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, zvyšovanie profesionality,  informovanie odbornej i laickej verejnosti o danej problematike. Národný projekt implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a odborným garantom je v rámci MPSVaR SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.                                        

      Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, schválenej vládou Slovenskej republiky.

      Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako nick:

      • funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť,
      • vyškolení odborníci poskytujú  rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu,
      • chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom emailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
      • pomáha nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie,
      • je neanonymná z dôvodu  poskytnutia adresnej  pomoci,
      • pri zistení  porušovania  práv dieťaťa, ohrozenia jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, kontaktuje zodpovedné orgány, napr. políciu, prokuratúru a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
      • dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách,
      • dištančná forma pomoci  zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.
     • OZNAM - Zbierka vianočných ozdôb

     • Milí rodičia a žiaci, touto cestou by sme Vás chceli požiadať, aby ste sa zapojili do zbierky vianočných ozdôb.

      Ak máte doma ozdoby, ktoré už neplánujete využiť, nevyhadzujte ich! Zapojte sa do zbierky a prineste ich do školy. Túto možnosť máte od 10.11.2021 až do konca novembra. Vaše ozdoby budú zrecyklované a využité na správnu vec. Ozdoby môžete nosiť pani učiteľke Megelovej do kabinetu slovenského jazyka, prípadne sa zastavte v kabinete anglického jazyka.

      Môže ísť o staré vianočné ozdoby, svietniky, sviečky, ikebany, starý vianočný stromček, servítky s vianočnou tematikou a podobne.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • OZNAM OD VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Upozorňujem rodičov, aby vyhlásili žiakov z obeda, ak sa nezúčastnia vyučovania 1 deň vopred, najneskôr ráno do 7:00 hod. Odhlásenie zo stravy je možné urobiť ONLINE alebo telefonicky.

      ONLINE - cez počítač  Vstup do aplikácie

      ONLINE - cez mobilnú aplikáciu EduPage

      Obrázkový návod pre mobilnú aplikáciu:

     • Výtvarná súťaž - Chutné maľovanie

     • Žiaci z 3. a 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie".

      Cieľom súťaže bolo vzdelávať žiakov o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu.

      Vyhlásených bolo 5 tém, podľa poschodia potravinovej pyramídy: 

      1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky🥐🥖🥔

      2. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov🥕🍏🍐

      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek🍼🥛

      4. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny🍗🍖🐟

      5. Cukry, tuky, soľ 🍭🍬🍩🍫🍟🍔🥨🧂

     • „Október – Mesiac úcty k starším“

     • Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

      V tomto mesiaci sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľudom, pretože október je mesiacom úcty k starším. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú tí, ktorí vekom nadobudli skúsenosti, ktoré ďalej odovzdajú nám, mladším.

      Dovoľte nám prejaviť Vám úctu a za všetko poďakovať!

     • Prváci v knižnici

     • Naši najmladší žiaci dnes po prvýkrát navštívili školskú knižnicu, kde ich privítal Adamko – maňuška a dievčatá – Danka a Janka. Tí ukázali deťom, ako sa treba v knižnici správať, ako si vypožičiavať knihy, ako sa ku knihe správať. Vysvetlili im, čo znamená slovo knižnica a ukázali, aké knihy v knižnici nájdu. Danka a Janka sa zahrali na moderátorky a dávali prvákom rôzne otázky, ktoré sa týkali predovšetkým čítania, na ktoré deti odpovedali veľmi správne. Potom im prečítali príbeh z rovnomennej knihy – O človiečikovi z budíka, zahrali si s nimi hru na pravda-nepravda a nakoniec si taký budík vyrobili žiaci aj sami. 

      Po slávnostnom odovzdaní čitateľských preukazov si mohli prváci vypožičať svoju prvú knihu. Všetci odchádzali spokojní, aj so sladkou odmenou a sľubom, že do knižnice budú chodiť radi  a budú veľa čítať, keď sa to dobre naučia.